rastgele

listen to the pronunciation of rastgele
Türkçe - İngilizce
random

This is a random sentence from Tatoeba. - Bu Tatoebadan rastgele bir cümledir.

He bought books at random. - O, rastgele kitap satın aldı.

passing

He was picked up by a passing ship. - Geçen bir gemi tarafından rastgele bulundu.

(Bilgisayar) stochastic
at random

He reads books at random. - O, rastgele kitaplar okur.

Choose three books at random. - Rastgele üç kitap seç.

stray
haphazardly
(Askeri) indiscriminately

She buys shoes indiscriminately. - O rastgele ayakkabı satın alıyor.

at haphazard
willynilly
hit-and-miss
aimlessly
freehand
by chance
hit-or-miss
wild
scratch
(Denizbilim) good luck
casual
godspeed
randomly

He had no other choice but to choose the names randomly. - İsimleri rastgele seçmekten başka seçeneği yoktu.

So you did not randomly see her yesterday? - Öyleyse onu dün rastgele görmedin.

anyhow
willy-nilly
contingently
rastgele seçilmiş
arbitrary
rastgele alan
(Bilgisayar) random field
rastgele ateş
(Askeri) random fire
rastgele değişken
(Pisikoloji, Ruhbilim) random variable
rastgele değişkenler
random variables
rastgele dostluk
pickup
rastgele efektler
(Bilgisayar) random effects
rastgele erişilebilir bellek
random access memory
rastgele erişimli belek ram
(Bilgisayar) random-access memory
rastgele gürültü
random noise
rastgele hata
(Bilgisayar,Gıda,Ticaret) random error
rastgele numune
(Askeri) random sample
rastgele numune alma
(Askeri) random sampling
rastgele olma
randomness
rastgele olmayan
deterministic
rastgele seçmek
randomize
rastgele süreç
(Bilgisayar) random process
rastgele titreşim
random vibration
rastgele örneklem
(Bilgisayar) random sample
rastgele örnekleme
(Askeri,Bilgisayar) random sampling
rastgele örnekleme
(Tıp) randomize sampling
rastgele arıza
random failure
rastgele ateş etmek
(Avcılık) random shot
rastgele atış
(Avcılık) random shot
rastgele bozulma
(Bilgisayar) random failure
rastgele dağılım
(Tıp) randomize distrubution
rastgele deney
(Bilgisayar) random experiment
rastgele değişiklikler
(Havacılık) chance variation
rastgele dikey çubuklar
(Bilgisayar) random bars vertical
rastgele düzen
(Bilgisayar) random order
rastgele erişim
(Bilgisayar) access random
rastgele erişim dosyaları
random-access files
rastgele erişim hafızası kontrolü
(Askeri) control random access memory
rastgele erişim kütükleri
random-access files
rastgele erişimli aygıt
(Bilgisayar) random-access device
rastgele erişimli bellek
random-access storage
rastgele erişimli programlama
random-access programming
rastgele etkinlik
(Pisikoloji, Ruhbilim) random activity
rastgele geçiş
(Bilgisayar) random transition
rastgele gürültü teorisi
random noise theory
rastgele iz sırası
(Bilgisayar) random track order
rastgele işlem
random processing
rastgele işlemler
random processes
rastgele konumlama
random positioning
rastgele kusur
(Havacılık) chance failure
rastgele kütleler tasarımı
(Askeri) random block design
rastgele olmama
nonrandomness
rastgele olmayan örneklem
(Pisikoloji, Ruhbilim) non-random sample
rastgele prof
random probe
rastgele sayı dizisi
(Bilgisayar) random number generator
rastgele sayı organizasyonu
random number organization
rastgele sayı üreteci
random number generator
rastgele sayı üreteçleri
random number generators
rastgele seçim
(Askeri) random selection
rastgele seçim
(Pisikoloji, Ruhbilim) randomization
rastgele sıralama
(Bilgisayar) randomization
rastgele tahmin
(Meteoroloji) random forecast
rastgele tahsis
(Pisikoloji, Ruhbilim) random assignment
rastgele veri organizasyonu
random data organization
rastgele yatay çubuklar
(Bilgisayar) random bars horizontal
rastgele yerde gömme
(Askeri) isolated burial
rastgele yükleme
(Telekom) random loading
rastgele ziyaret
(Ticaret) random calling
rastgele çal
(Bilgisayar) random play
rastgele çözülerek
(Bilgisayar) random dissolve
rastgele öbekler tasarımı
(Bilgisayar) randomised block design
Türkçe - Türkçe
Seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan, gelişigüzel, lalettayin
Herhangi bir, gelişigüzel: "Maazallah, birimize, kitaptan rastgele bir şey soracak olsa yandığımız gündü."- H. Taner
Herhangi bir, gelişigüzel
rastgele