absolutely, necessarily, truly

listen to the pronunciation of absolutely, necessarily, truly
İngilizce - Türkçe

absolutely, necessarily, truly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

essentially
aslında

Burada olan şey aslında odur. - That's essentially what happened here.

Buna bir saray diyen küstahtır. Aslında bu büyük bir ev. - It's presumptuous to call this a palace. Essentially, it's a big house.

essentially
gerekerek
essentially
haddi zatında
essentially
özünde
essentially
özde
essentially
öncelikli olarak
essentially
gerçekte
essentially
gerekli olarak
essentially
z. aslında
essentially
esasen

Benzetme esasen doğrudur. - The analogy is essentially correct.

essentially
aslen
essentially
(Mukavele) esasen, esas itibariyle
İngilizce - İngilizce
{a} essentially
absolutely, necessarily, truly