a thought, opinion, idea, judgement

listen to the pronunciation of a thought, opinion, idea, judgement
İngilizce - Türkçe

a thought, opinion, idea, judgement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sentiment
duygu

Mary duygu yüklü bir kız. - Mary is a girl full of sentiment.

Böyle duyguların hâlâ var olduğunu bilmiyordum bile. - I didn't even know that these sentiments still existed.

sentiment
duyarlık
sentiment
fikir
sentiment
içlilik
sentiment
his

Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı. - Tom couldn't help but feel sentimental.

sentiment
kanı
sentiment
(çoğul) fikir, düşünce; mütalaa
sentiment
düşünce

Myanmar'da Çin karşıtı düşünceler artıyor. - Anti-Chinese sentiment is on the rise in Myanmar.

sentiment
{i} duyarlılık
sentiment
{i} duygusallık
sentiment
{i} duygu, his; seziş
sentiment
mütalaa
sentiment
{i} hassaslık
sentiment
aşırı hassasiyet
sentiment
his inceliği
sentiment
(Tıp) Bir kişi veya bir madde üzerinde toplanan birgrup eğilim, his, duygu
İngilizce - İngilizce
{n} sentiment
a thought, opinion, idea, judgement