a process by which a task is completed; a way of doing something

listen to the pronunciation of a process by which a task is completed; a way of doing something
İngilizce - Türkçe

a process by which a task is completed; a way of doing something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

method
{i} usul
method
{i} yöntem

Senin İngilizce öğretme yöntemin saçmadır. - Your method of teaching English is absurd.

Onun yöntemleri bilimsel değildir. - His methods are not scientific.

method
metot

Bu gelmiş geçmiş en iyi metottur. - This is by far the best method.

Son analizlerde, metotlar çocukları eğitmezler; insanlar eğitir. - In the last analysis, methods don't educate children; people do.

method
yordam
method
metodik
method
racon
method
erkan
method
yol

Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur. - Writing up history is a method of getting rid of the past.

method
jüye
method
düzen

Tom düzenli, değil mi? - Tom is methodical, isn't he?

Tom düzenli olarak çalışır. - Tom works methodically.

method
tertip
method
{i} metod

Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı. - The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.

Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur. - Weight increase is the easiest method for personal development.

method
{i} tarz
İngilizce - İngilizce
method
a process by which a task is completed; a way of doing something