metod

listen to the pronunciation of metod
Türkçe - İngilizce
method

I don't agree with your methods at all. - Senin metodlarınla hiçbir şekilde aynı fikirde değilim.

Tom adopted our method of bookkeeping. - Tom defter tutma metodumuzu benimsedi.

metot
method

In the last analysis, methods don't educate children; people do. - Son analizlerde, metotlar çocukları eğitmezler; insanlar eğitir.

The new method was anything but ideal. - Yeni metot ideal olmanın dışında bir şeydi.

metot
practice
yeni metod
innovation
Metot
(Tıp) system
metot
technique; systematic arrangement of actions
metot
procedure
metot
method yöntem
metot
(Hukuk) process
metot
way; manner in which one conducts business
metot
plan of action
metot
wrinkle
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir neticeye ulaşmak için takib edilen fikir yolu. Usul. Kaide. Yol. Sistem
metot
Yöntem
metod