to object to or take exception to, as to a juror, or member of a court

listen to the pronunciation of to object to or take exception to, as to a juror, or member of a court
İngilizce - Türkçe

to object to or take exception to, as to a juror, or member of a court teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

challenge
meydan okumak

Meydan okumaktan hoşlanıyorum. - I enjoy the challenge.

Tom iyi bir meydan okumaktan hoşlanır. - Tom enjoys a good challenge.

challenge
meydan okuma

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

Tom meydan okumayı kabul etti. - Tom accepted the challenge.

challenge
düelloya davet etmek
challenge
{i} kimlik sorma
challenge
(Kanun) reddi hakim
challenge
alnını karışlamak
challenge
karşı çıkma
challenge
karşılaşmaya davet
challenge
{f} meydan oku

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

Tom bir meydan okuma ile karşı karşıya. - Tom is facing a challenge.

challenge
karşı çıkmak
challenge
{i} itiraz

Sami ona itiraz etmedi. - Sami didn't challenge that.

Tom benim itirazımı kabul etti. - Tom accepted my challenge.

challenge
{f} hiçe saymak
challenge
{f} davet etmek (düello)
challenge
{f} kafa tutmak (Argo)
challenge
mücadeleye davet
challenge
{i} bağışıklık
challenge
boy ölçüşmek
challenge
{f} havlamaya başlamak
challenge
oy pusulasının geçersizliğinin veya seçmenin yetersizliginin iddia edilmesi
İngilizce - İngilizce
challenge
to object to or take exception to, as to a juror, or member of a court