a particular aspect of something

listen to the pronunciation of a particular aspect of something
İngilizce - Türkçe

a particular aspect of something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

respect
{f} saygı göstermek

Tom'a saygı göstermekten başka yapacak bir şeyim yok. - I have nothing but respect for Tom.

Onlara saygı göstermek zorundasın. - You've got to respect them.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız. - We have to respect local customs.

Tom Mary'ye çok saygı duymaktadır. - Tom respects Mary a lot.

respect
ihtiram
respect
münasebet
respect
-e uymak
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
riayet
respect
çekit
respect
{i} hatır
respect
{i} ilgi

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

respect
{i} uyma

Turistler seyahat ederken yerel kültürlere uymaya dikkat etmeliler. - Tourists should take care to respect local cultures when they are travelling.

Ebeveynlerinin senin için belirlediği kurallara uymalısın. - You should respect the rules your parents set for you.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} bakım

Bu bakımdan haklısın. - In this respect, you're right.

O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır. - In that respect, my opinion differs from yours.

İngilizce - İngilizce
respect
a particular aspect of something

  Heceleme

  a par·ti·cu·lar as·pect of some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pırtîkyılır äspekt ıv sʌmthîng

  Telaffuz

  /ə pərˈtəkyələr ˈaˌspekt əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈæˌspɛkt əv ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  hendiadys