a display of ornamental speech or language

listen to the pronunciation of a display of ornamental speech or language
a display of ornamental speech or language

  Heceleme

  a dis·play of or·na·men·tal speech or lan·guage

  Türkçe nasıl söylenir

  ı dîspley ıv ôrnımentıl spiç ır länggwıc

  Telaffuz

  /ə dəˈsplā əv ˌôrnəˈmentəl ˈspēʧ ər ˈlaɴɢgwəʤ/ /ə dɪˈspleɪ əv ˌɔːrnəˈmɛntəl ˈspiːʧ ɜr ˈlæŋɡwəʤ/

  Günün kelimesi

  senescent