bayındır

listen to the pronunciation of bayındır
Türkçe - Türkçe
Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur (yer)
mamur
BAYINDIR
(Osmanlı Dönemi) Bir Oğuz oymağının ve Akkoyunlu hanedânının ismi
BAYINDIR
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
BAYINDIR
Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur (yer), abat: "Bir çığlığa tutunup çıktım da uçurumdan / Bir bayındır kent oldu sağlığım."- T. Oflazoğlu
BAYINDIR
(Osmanlı Dönemi) Mamur, şenlikli
bayındır