a conflict of people's opinions or actions or characters

listen to the pronunciation of a conflict of people's opinions or actions or characters
İngilizce - Türkçe

a conflict of people's opinions or actions or characters teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disagreement
{i} anlaşmazlık

Burada bir anlaşmazlık yok. - There's no disagreement here.

Sendika ve yönetim arasındaki anlaşmazlık bir greve yol açabilir. - The disagreement between the union and management could lead to a strike.

disagreement
uzlaşmazlık
disagreement
uyuşmazlık
dissension
uyuşmazlık
disagreement
{i} bozuşma
disagreement
münazaa
disagreement
{i} çatışma
disagreement
mübayenet
disagreement
{i} çekişme
disagreement
{i} ayrılık
disagreement
{i} ihtilaf

Bir ihtilaf yaşıyor gibi görünüyorlar. - They seem to be having a disagreement.

disagreement
{i} tartışma
dissension
{i} bozuşma
İngilizce - İngilizce
disagreement
dissension
dissonance
a conflict of people's opinions or actions or characters

  Heceleme

  a con·flict of people's opinions or actions or characters

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kınflîkt ıv pipılz ıpînyınz ır äkşınz ır kärîktırz

  Telaffuz

  /ə kənˈfləkt əv ˈpēpəlz əˈpənyənz ər ˈaksʜənz ər ˈkarəktərz/ /ə kənˈflɪkt əv ˈpiːpəlz əˈpɪnjənz ɜr ˈækʃənz ɜr ˈkærɪktɜrz/