a conflict of people's opinions or actions or characters

listen to the pronunciation of a conflict of people's opinions or actions or characters
Englisch - Türkisch

Definition von a conflict of people's opinions or actions or characters im Englisch Türkisch wörterbuch

disagreement
{i} anlaşmazlık

İkisinin arasında oldukça güçlü bir anlaşmazlık olduğu açıktır. - It's clear that there's a rather strong disagreement between the two.

Tom ve ben bir anlaşmazlık yaşadık. - Tom and I had a disagreement.

disagreement
uzlaşmazlık
disagreement
uyuşmazlık
dissension
uyuşmazlık
disagreement
{i} bozuşma
disagreement
münazaa
disagreement
{i} çatışma
disagreement
mübayenet
disagreement
{i} çekişme
disagreement
{i} ayrılık
disagreement
{i} ihtilaf

Bir ihtilaf yaşıyor gibi görünüyorlar. - They seem to be having a disagreement.

disagreement
{i} tartışma
dissension
{i} bozuşma
Englisch - Englisch
disagreement
dissension
dissonance
a conflict of people's opinions or actions or characters

  Silbentrennung

  a con·flict of people's opinions or actions or characters

  Türkische aussprache

  ı kınflîkt ıv pipılz ıpînyınz ır äkşınz ır kärîktırz

  Aussprache

  /ə kənˈfləkt əv ˈpēpəlz əˈpənyənz ər ˈaksʜənz ər ˈkarəktərz/ /ə kənˈflɪkt əv ˈpiːpəlz əˈpɪnjənz ɜr ˈækʃənz ɜr ˈkærɪktɜrz/
Favoriten