at sea

listen to the pronunciation of at sea
İngilizce - Türkçe
anlamaz
kafası karışmış
şaşkın
denizde

Geçen yıl üç ay boyunca denizdeydi. - Last year, he was at sea for three months.

Birçok erkek denizde öldü. - Many men died at sea.

gemide
(deyim) (all) at sea saskin,sasirmis
deniz kazası shipwreck; accident
nocturnal
geceye ait
nocturnal
(Ticaret) Gececil

Bunlar bir tür gececil çiçeklerdir. - These are a kind of nocturnal flowers.

Yerdomuzları gececil hayvanlardır. - Aardvarks are nocturnal animals.

nocturnal
geceleyin
nocturnal
(Biyokimya) gecesel
nocturnal
(Tıp) geceye ilişkin
nocturnal
(Denizbilim) nokturnal
nocturnal
gece

Yerdomuzları gececil hayvanlardır. - Aardvarks are nocturnal animals.

Kediler gece yaratıklarıdır. - Cats are nocturnal creatures.

nocturnal
geceye özgü
nocturnal
geceleyin olan
be at sea
k.dili. şaşkına dönmüş olmak
be at sea
denizde olmak; (açık denizde seyreden) gemide olmak
nocturnal
geceleyin çiçek açan
nocturnal
geceleri gezen veya yem arayan noctur nally gece
nocturnal
{s} geceleyin hareketlenen
nocturnal
(Tıp) Gece olan, gece oluşan, nocturnus
nocturnal
gece çıkan/gece olan
nocturnal
(Biyoloji) noktürnal

Birçok hayvan noktürnaldir. - Many animals are nocturnal.

İngilizce - İngilizce
at sea

  Türkçe nasıl söylenir

  ät si

  Telaffuz

  /ˈat ˈsē/ /ˈæt ˈsiː/

  Etimoloji

  [ &t, 'at ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English æt; akin to Old High German az at, Latin ad.

  Videolar

  ... modern-day Egypt is submerged beneath an ancient sea. ...
  ... but now the ice begins to melt and sea levels rise again. ...

  Günün kelimesi

  univocalic