şaşırt

listen to the pronunciation of şaşırt
Türkisch - Englisch
{f} bewildered
bewilder
{f} amazed

I was amazed at his abrupt resignation. - Onun ani istifası beni şaşırttı.

He amazed everyone by passing his driving test. - Sürücü sınavını geçerek herkesi şaşırttı.

{f} confounded
{f} dumfounding
{f} mystified
{f} confounding
{f} baffle

That just baffles me. - O sadece beni şaşırtıyor.

His memory baffles me. - Onun belleği beni şaşırtıyor.

took aback
{f} surprising

The number of people who die in traffic accidents is surprising. - Trafik kazalarında ölen insan sayısı şaşırtıcıdır.

Surprisingly enough, he turned out to be a thief. - Şaşırtıcı şekilde, onun bir hırsız olduğu ortaya çıktı.

dumfound
obfuscate
{f} astonished

The fearful noise astonished anyone coming for the first time. - Korkunç gürültü ilk defa gelen birini şaşırttı.

{f} dumbfounding
{f} puzzle

What puzzled us was that he said he would not attend the meeting. - Bizi şaşırtan şey onun toplantıya katılmayacağını söylemesiydi.

His question puzzles me. - Onun sorusu beni şaşırtıyor.

make confused
{f} puzzled

What puzzled us was that he said he would not attend the meeting. - Bizi şaşırtan şey onun toplantıya katılmayacağını söylemesiydi.

He was puzzled by the question. - Soru onu şaşırtmıştı.

{f} baffling
bedevil
mystify
{f} dumbfounded
{f} amazing

The fluency of your English is amazing. - Senin İngilizcenin akıcılığı şaşırtıcı.

It is amazing; you should have won the prize. - Şaşırtıcı; ödülü kazanmalıydın.

{f} astounded
amaze

His memory amazes me. - Onun hafızası beni şaşırtıyor.

Tom never ceases to amaze me. - Tom beni şaşırtmaktan asla vaz geçmez.

{f} surprise

It surprises most people to find out that the prison warden is a woman. - Hapishane gardiyanının bir kadın olduğunu görmek çoğu insanı şaşırtır.

His words surprised me. - Onun sözleri beni şaşırttı.

flabbergast
{f} nonplusing
{f} bewildering
take aback
perplexed
{f} stumping
astonish

Your ignorance is astonishing! - Senin cehaletin şaşırtıcı!

Your ignorance is astonishing. - Cehaletiniz şaşırtıcı.

{f} astonishing

The answer was pretty astonishing. - Cevap oldukça şaşırtıcıydı.

The astonishing blow finished the match. - Şaşırtıcı darbe maçı bitirdi.

{f} flabbergasted
dumbfound
confuse

I didn't mean to confuse him. - Onu şaşırtmak istemedim.

You're trying to confuse me. - Beni şaşırtmaya uğraşıyorsun.

taken aback
{f} puzzling

I find this puzzling. - Bunu şaşırtıcı buluyorum.

It was puzzling to me. - Benim için şaşırtıcıydı.

mesmerize
{f} surprised

Her silence surprised me. - Onun sessizliği beni şaşırttı.

His words surprised me. - Onun sözleri beni şaşırttı.

make flustered
nonplus
{f} mystifying
baffled
tookaback
perplex

Sami asked Layla a perplexing question. - Sami, Leyla'ya şaşırtıcı bir soru sordu.

disconcert
takenaback
takeaback
take#aback
şaşır
befuddle
şaşır
surprize at
şaşır
surprize by
şaşır
be amazed at
şaşır
befuddled
şaşırt
Favoriten