having a high opinion of oneself; arrogant, supercilious

listen to the pronunciation of having a high opinion of oneself; arrogant, supercilious
İngilizce - Türkçe

having a high opinion of oneself; arrogant, supercilious teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

proud
gururlu

Virjinya'daki federalistler gururluydular. - Federalists in Virginia were proud.

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

proud
{s} kibirli

Aşk sabırlıdır, aşk şefkatlidir. Kıskanmaz, övünmez, kibirli değildir. - Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud.

Ondan hoşlanmadım çünkü çok kibirli. - I don't like him because he is too proud.

proud
{s} kibirli: He's too proud to apologize. O kadar kibirli ki özür bile dilemez
proud
göğsü kabarmak
proud
grurlu
proud
göğüsü kabarmak
proud
özünü beğenmiş
proud
heybetli
proud
muhteşem
proud
proud flesh tıb
proud
canlı görkemli
proud
izzetinefsi olan
proud
(sıfat) gurur verici, azametli, gururlu, onurlu, şerefli, mağrur, kibirli, görkemli, kabarmış
proud
{s} azametli
proud
{s} şerefli

Şerefli ölmektense şerefsiz yaşamak daha iyidir. - Better to live dishonored than die proud.

proud
proudheartedkibirli
proud
{s} görkemli
proud
{s} gurur verici

Hayatımın en gurur verici anıydı. - It was the proudest moment of my life.

O en gurur verici anlarımdan biriydi. - It was not one of my proudest moments.

İngilizce - İngilizce
proud
having a high opinion of oneself; arrogant, supercilious