yok olma

listen to the pronunciation of yok olma
Türkçe - İngilizce
wreck
depletion
destruction

A nuclear war will bring about the destruction of mankind. - Bir nükleer savaş, insanlığın yok olmasına neden olacak.

(Biyokimya) dissipation
disappearance
extinction

They are in danger of extinction. - Onlar yok olma tehdidi altında.

There are many theories about the sudden extinction of the dinosaurs, but the real cause still remains anyone's guess. - Dinozorların aniden yok olmaları hakkında birçok teori var ama gerçek sebep hâlâ belirsiz olarak kalmaktadır.

dissolution

Justice without mercy is cruelty; mercy without justice is the mother of dissolution. - Merhametsiz adalet zulümdür, adaletsiz merhamet yok olmanın anasıdır.

evanescence
disappear

You need to disappear before they find you. - Onlar seni bulmadan önce, yok olmalısın.

It's feared that some low-lying Pacific Island nations will disappear as seas rise as a result of global warming. - Pasifik'teki düşük rakımlı bazı ada ülkelerinin, deniz seviyesinin küresel ısınma sonucu yükselmesiyle yok olmasından korkuluyor.

doom
yok olmak
disappear
yok olmak
vanish
yok ol
get lost
yok olmak
die out
yok olmak
dissipate
yok olmak
(Dilbilim) break down
yok olmak
fade away
yok olmak
annihilated
yok olmak
destroyed
yok olmak
be destroyed
yok olmak
be annihilated
yok olmak
go up in smoke
yok olmak
melt away
yok olmak
go
yok olmak
to be destroyed
yok olmak
peter out
yok olmak
evaporate
yok olmak
pass on
yok olmak
perish

Sami had a simple choice: jump or perish. - Sami'nin tek bir seçimi vardı: atlamak ya da yok olmak.

yok olmak
take wings
yok olmak
wither
yok olmak
pass away
yok olmak
boil away
yok ol
disappear

The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone. - Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan,tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların yüzde sekseni gitmiş olabilir.

All the snow on the mountain has disappeared. - Dağdaki tüm kar yok olmuştu.

yok olmak
Disappear, vanish, perish
yok olmak
to be vanished
yok ol
scat
yok olmak
ooze away
yok olmak
evanish
yok olmak
melt
yok olmak
{f} evanesce
yok olmak
clear away
yok olmak
to disappear; to vanish
yok olmak
to be annihilated, to disappear, to vanish, to perish, to dissipate, to evaporate
yok olmak
dissolve
Türkçe - Türkçe

yok olma teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Yok olmak
(Hukuk) ZAYİ OLMAK
Yok olmak
mahvolmak
Yok olmak
kaçmak
Yok olmak
batmak
yok olmak
Ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
yok olma