yaprak

listen to the pronunciation of yaprak
Türkçe - İngilizce
(isim) Leaf

Meg found a four leaf clover. - Meg dört yapraklı yonca buldu.

Foods rich in vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals. - E vitamini bakımından zengin gıdalar koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, sert kabuklu yemişler ve tam taneli hububatları içermektedir.

panel
lamination
(Gıda) leave

The leaves of the trees turn yellow in fall. - Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner.

The garden was covered with fallen leaves. - Bahçe düşmüş yapraklarla kaplıydı.

plate
(Tıp) folium
foliar
laminae
frond
leaf; plate; sheet; foil
folio , sheet , cut form , cut sheet
blade
geol. folium (in a metamorphic rock)
page, leaf (of a book, newspaper, notebook, etc.)
laminated
sheet

He crushed the sheet of paper up into a ball. - Bir yaprak kağıdı ezerek top yaptı.

Please give me a sheet of paper. - Lütfen bana bir yaprak kağıt verin.

panel, section (of a rug, skirt, or sail)
grape leaf, vine leaf
layer, sheet (of dough or pastry): Bu baklavada altmış yaprak var. This baklava contains sixty layers of pastry
folio
lamina
leaves

Many Peruvians have the habit of chewing coca leaves. - Birçok Perulunun koka yapraklarını çiğneme adeti vardır.

The leaves of the trees turn yellow in fall. - Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner.

cutform
foil
in leaf
leaves of
foliage
betel
cut form
leafage
yaprak biti
(Hayvan Bilim, Zooloji) aphididae
yaprak damarı
string
yaprak damarı
(Botanik, Bitkibilim) windpipe
yaprak halinde
laminate
yaprak ot
frond
yaprak sapı
(Botanik, Bitkibilim) leaf-stalk
yaprak sapı
footstalk
yaprak sarma
stuffed vine leaves
yaprak solucanı
(Askeri) fluke
yaprak süsü
(Mimarlık) foliation
yaprak süsü
(Mimarlık) foliage
yaprak vermek
bust out
yaprak yay
spring
yaprak çakı
(Mekanik) fly-cutter
yaprak böceği
leaf beetle
yaprak döner
leaves turn
yaprak kurdu
leaves formed
yaprak sarması
stuffed vine leaves
yaprak çay
tea leaves
yaprak altın
leaf gold
yaprak anahtar
open-end spanner
yaprak arpacık
(Avcılık) blade sight
yaprak arıları
leaf bees
yaprak arısı
sawfly
yaprak ayası bot. blade, lamina
(of a leaf)
yaprak aşısı
bud graft, graft made by budding
yaprak aşısı
budding
yaprak biti
greenfly
yaprak biti
aphid
yaprak biçimi
shape of the leaf
yaprak biçiminde
foliaceous
yaprak biçiminde süs
dog tooth
yaprak boyutu
leaf size
yaprak böcekleri
leaf beetles
yaprak damarları ağı
tracery
yaprak damarı
keel
yaprak damarı
rib, trachea
yaprak damarı
trachea
yaprak damarı
nervure
yaprak dokusu
leaf structure
yaprak dolması
stuffed vine leaves
yaprak dolması
stuffed grape leaves
yaprak dolması dolma
(a food made by wrapping a grape or cabbage leaf around a bit of stuffing)
yaprak duruşu
(Botanik, Bitkibilim) position of the leaves
yaprak döken
deciduous
yaprak dökmek
(trees) to shed leaves
yaprak dökmek
defoliate
yaprak dökmek
drop leaves
yaprak dökmek
fall leaf
yaprak dökmeyen
evergreen
yaprak dökmeyen ağaç
evergreen
yaprak dökmeyen büyük çiçekli kısa ağaç
rhododendron
yaprak döktüren
(Kimya) defoliant
yaprak döktürme
defoliation
yaprak dökümü
leaf cast
yaprak dökümü
(Botanik, Bitkibilim) fall of the leaf
yaprak dökümü
fall of the leaves
yaprak dökümü
fall, autumn
yaprak dökümü
fall
yaprak dökümü
defoliation
yaprak dölü
(Biyoloji) phyllophagous
yaprak granit
folliated granite
yaprak göbek
laminated core
yaprak halinde
leafy
yaprak haline gelme
lamination
yaprak haline getirmek
flatten out
yaprak haline getirmek
foliate
yaprak haline getirmek
laminate
yaprak haline getirmek
roll
yaprak ile dal arası köşe
axil
yaprak izi
leaf scar
yaprak iç dokusu
mesophyll
yaprak kontak
laminated contact
yaprak kontakt
laminated contact
yaprak kovan
(Arılık) leaf hive
yaprak kovan
(Arılık) scale hive
yaprak kurmak
to pickle grape leaves
yaprak küfü
leaf blight
yaprak kını
(Botanik, Bitkibilim) vagine
yaprak makas
spring leaf
yaprak menteşe
(İnşaat) backflap hinge
yaprak metal
leaf metal
yaprak mika
sheet mica
yaprak orta damarı
midrib
yaprak oynamamak/kıpırdamamak
for the air to be completely still, for there to be no wind at all, for not a leaf to be stirring
yaprak pası
(Botanik, Bitkibilim) leaf blotch
yaprak ped
pantiliner
yaprak sapı
petiole
yaprak sapı
stalk
yaprak sapı bot
petiole, leafstalk
yaprak sapı dibindeki yaprakçık
stipule
yaprak sarması
stuffed leaves
yaprak sarması dolma
(a food made by wrapping a grape or cabbage leaf around a bit of stuffing)
yaprak sigarası
cigar
yaprak süsü
foliage, foliation
yaprak tomurcuğu
leaf bud
yaprak tütün
roll of tobacco
yaprak tütün
leaf tobacco, leaf
yaprak vermek
to leaf
yaprak virili
flat spin
yaprak yaprak
1. multilayered, of many layers. 2. in layers; layer upon layer
yaprak yapı
lamellar structure
yaprak yay
leaf spring
yaprak yay mech
leaf spring
yaprak yemek
browse
yaprak yeşili
leaf green
yaprak örtücü
(Fotoğrafçılık) between-the-lens-shutter
yaprak özsuyu
honeydew
yaprak özü
leaf jelly
yaprak üst zarı
cuticle
yaprak şekli
leaf form
yaprak şekli
leaf shape
yaprak şeklinde oyma
tracery
yapraklar
foliage
basit yaprak
(Botanik, Bitkibilim) simple leaf
yapraklar
{i} leaves

The leaves of the trees turn yellow in fall. - Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner.

The leaves of the trees in the garden have turned completely red. - Bahçedeki ağaçların yaprakları tamamen kızardı.

altın yaprak
gold leaves
binbir yaprak otu
thousand leaves of grass
iğne yaprak
Needle-like leave
kuru yaprak
dry leaves
altın yaprak
gold leaf
bileşik yaprak bot
compound leaf
canfes gibi yaprak
thin and smooth leaf
damar şeklinde (yaprak)
(Botanik, Bitkibilim) nervation
dört parçalı yaprak
quatrefoil
etli yaprak
fleshy leaf
etli yaprak bot
fleshy leaf
gümüş varak/yaprak
silver foil, silver leaf
ibrik şeklinde yaprak
pitcher
kalkan yaprak
(Botanik, Bitkibilim) pelophylum
kanada sembolü yaprak
maple leaf
keman şekilli yaprak
panduriform leaf
keman şekilli yaprak
pandurate leaf
kâlp şeklinde yaprak
obcordate
manyetik yaprak
magnetic shell
metal yaprak
foil
mıknatıssal yaprak
magnetic shell
oymalı yaprak bot
lobate leaf, lobed leaf
panjur yaprak açısı
(İnşaat) louver shielding angle
sivri yaprak
acuminate leaf
sivri yaprak
(Botanik, Bitkibilim) acute leaf
testere dişli yaprak
(Botanik, Bitkibilim) serrate leaf
tohumdan ilk çıkan yaprak
seed leaf
tohumdan çıkan ilk yaprak
cotyledon
uzun yaprak
blade
yapraklar
leafage
yapraklar
{i} greens
Türkçe - Türkçe
Eni 50 cm, boyu 75 cm olan bayrak ölçüsü
Özellikle asma yaprağı
Kitap, defter gibi şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay
Börek, baklava gibi şeylerde yufka
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça
Kitap, defter gibi şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan. Özellikle asma yaprağı
Kat kat ayrılabilen şeylerde kat
(Osmanlı Dönemi) ÜMLUC
varak
yaprak arıları
Çeşitli türleri kurtçuk evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına zarar veren zar kanatlılar familyası
yaprak arısı
Yaprak arıları familyasından, zar kanatlıların ortak adı
yaprak ayası
Yaprağın, yassılaşmış, az veya çok geniş yüzeyli yeşil bölümü
yaprak aşısı
Bir parça ağaç kabuğuyla birlikte çıkarılmış bir yaprak tomurcuğunun, aşılanacak ağacın kabuğu altına sokulup tutturulmasıyla yapılan aşı
yaprak biti
Yaprak bitleri familyasından olan böceklerin genel adı, fidan biti
yaprak bitleri
Duyargaları ve hortumları eklemli, 1 mm boyunda, yumuşak vücutlu eş kanatlılar familyası
yaprak böceği
Sebze ve meyvelere zarar veren böceklerin genel adı
yaprak dolması
Sarma
yaprak dökümü
Ağaçların yaprak döktükleri mevsim, güz, sonbahar
yaprak döner
İçinde sıkıştırılmış kıyma bulunmayan, piştikten sonra enli olarak kesilen döner kebap
yaprak kurbağası
Yeşilbağa
yaprak kurdu
Yaprak böceği
yaprak kını
Yaprak sapının gövdeye bağlandığı yüzey
yaprak makinesi
Madenleri bastırıp yaprak durumuna getiren baskı makinesi
yaprak sarması
Sarma
yaprak sigarası
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
yaprak taş
İçinde mika parçacıkları bulunan, değişime uğraşmış şist
yaprak tütün
Tütün yaprağının kıyılması ile tel tel dökülen tütün
yaprak yaprak
Katları olan, üst üste yığılmış olan
yaprak çay
Çayın yaprak kısmı
binbir yaprak otu
(Botanik, Bitkibilim) Civanperçemi (Achillea millefolium), Kandil çiçeği, Akbaşlı, Binbir yaprak otu veya Barsama otu olarak da bilinir, papatyagiller (Asteraceae) familyasından bir bitki türü
iğne yaprak
cam türlerinde görülen, ince uzun, sivri üçlü yaprak
çanak yaprak
(Botanik, Bitkibilim) Bitkilerde çanağı oluşturan yaprakların her biri
meyve yaprak
Çiçeğin, döllenmeden sonra yemişi oluşturan yaprağı
oymalı yaprak
Meşe yaprağı gibi kenarları girintili çıkıntılı olan yaprak
çanak yaprak
Çanağı oluşturan yaprakların her biri
yaprak