yönetmelikler

listen to the pronunciation of yönetmelikler
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) technical regulations
(Ticaret) regulations

We must follow the regulations. - Yönetmeliklere uymalıyız.

All students are supposed to know the school regulations. - Tüm öğrencilerin okul yönetmeliklerini bilmesi gerekiyor.

yönetmelik
regulations

You must not violate the regulations. - Yönetmelikleri çiğnememelisiniz.

I don't care what the regulations say. - Yönetmeliklerin ne söyledikleri umurumda değil.

yönetmelik
(Ticaret) legislation
yönetmelik
rules
yönetmelik
{i} code
yönetmelik
(Ticaret) statute
yönetmelik
instructions
yönetmelik
(Ticaret) by-law
yönetmelik
guide book
yönetmelik
bylaw
yönetmelik
(Kanun) by laws
yönetmelik
(Kanun) guidelines

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı yönetmeliklerimiz var.

yönetmelik
(Ticaret) by-laws
yönetmelik
(Kanun) directive
yönetmelik
by law
yönetmelik
guide line
yönetmelik
bye law
Yönetmelik
regulation of
yönetmelik
{i} guide

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı yönetmeliklerimiz var.

yönetmelik
standing rule
yönetmelik
{i} precept
yönetmelik
{i} rule
yönetmelik
standing orders
yönetmelik
ordinance
yönetmelik
(written) regulations, statutes, or instructions
yönetmelik
(Hukuk) implementing regulation
yönetmelik
regulations, bylaw
İngilizce - İngilizce

yönetmelikler teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

yönetmelik
Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname
yönetmelik
hukuk - Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan, düzenleyici kuralların tümü
yönetmelik
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
Türkçe - Türkçe

yönetmelikler teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

YÖNETMELİK
(Hukuk) Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha çok kendi iç bünyelerini ilgilendiren,çalışma yöntemlerini düzenleyen kurallar bütünü.Karş. yönetmenlik
Yönetmelik
talimatname
yönetmelik
Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname
yönetmelik
Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan, düzenleyici kuralların tümü
yönetmelik
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
yönetmelikler