yönetmeli̇k

listen to the pronunciation of yönetmeli̇k
Türkçe - İngilizce

yönetmeli̇k teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

yönetmelik
regulations

All students are supposed to know the school regulations. - Tüm öğrencilerin okul yönetmeliklerini bilmesi gerekiyor.

We must follow the regulations. - Yönetmeliklere uymalıyız.

yönetmelik
(Ticaret) legislation
yönetmelik
rules
yönetmelik
(Ticaret) statute
yönetmelik
instructions
yönetmelik
(Ticaret) by-law
yönetmelik
bylaw
yönetmelik
(Kanun) guidelines

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı yönetmeliklerimiz var.

yönetmelik
(Kanun) by laws
yönetmelik
(Ticaret) by-laws
yönetmelik
guide book
yönetmelik
(Kanun) directive
yönetmelik
guide line
yönetmelik
by law
yönetmelik
precept
yönetmelik
standing rule
yönetmelik
guide

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı yönetmeliklerimiz var.

yönetmelik
ordinance
yönetmelik
(written) regulations, statutes, or instructions
yönetmelik
standing orders
yönetmelik
rule
yönetmelik
regulations, bylaw
yönetmelik
(Hukuk) implementing regulation
yönetmelik
code
yönetmelik (hukuk)
legem
idari yönetmelik
(Askeri) administrative instructions
yönetmelikler
(Ticaret) regulations

We must follow the regulations. - Yönetmeliklere uymalıyız.

I don't care what the regulations say. - Yönetmeliklerin ne söyledikleri umurumda değil.

yönetmelik
bye law
Yönetmelik
regulation of
ilgili yönetmelik uyarınca
according to the related code
ilgili yönetmelik uyarınca
pursuant to relevant by-law
iç yönetmelik
(Hukuk) internal regulations
yönetmelikler
(Hukuk) technical regulations
İngilizce - İngilizce

yönetmeli̇k teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

yönetmelik
Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname
yönetmelik
hukuk - Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan, düzenleyici kuralların tümü
yönetmelik
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha çok kendi iç bünyelerini ilgilendiren,çalışma yöntemlerini düzenleyen kurallar bütünü.Karş. yönetmenlik
yönetmelik
Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname
yönetmelik
Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan, düzenleyici kuralların tümü
yönetmelik
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
Yönetmelik
talimatname
yönetmeli̇k