worthy of respect, honorable, worthy of esteem

listen to the pronunciation of worthy of respect, honorable, worthy of esteem
İngilizce - Türkçe

worthy of respect, honorable, worthy of esteem teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

respectable
{s} saygıdeğer
respectable
Mûteber
respectable
epey
respectable
namuslu
respectable
temiz
respectable
hatırı sayılır
respectable
oldukça iyi
respectable
dürüst
respectable
{s} ekonomik bakımdan güçlü
respectable
ahlâk veya davranışları iyi
respectable
{s} hürmetli
respectable
{s} derli toplu
respectable
{s} saygın

O saygın bir iş adamı gibi görünüyor ama aslında Mafyanın bir üyesidir. - He seems like a respectable businessman, but he's really part of the Mafia.

Tom saygın bir işadamıdır. - Tom is a respectable businessman.

respectable
{s} epeyce, hayli
respectable
(sıfat) hatırı sayılır, hürmetli, kayda değer, önemli, namuslu, temiz, kıyafeti düzgün, derli toplu, saygın, saygıdeğer, ekonomik bakımdan güçlü
respectable
namusu
respectable
{s} kıyafeti düzgün
İngilizce - İngilizce
{s} respectable
worthy of respect, honorable, worthy of esteem