with regard to thematic content; "thematically related"

listen to the pronunciation of with regard to thematic content; "thematically related"
İngilizce - Türkçe

with regard to thematic content; "thematically related" teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

with regard to
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with regard to
bakımından
with regard to
e göre
with regard to
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

with regard to
istinaden
with regard to
dayanarak
with regard to
-e gelince
with regard to
-e göre
with regard to
ilgili

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

Benim o sorunla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I have nothing to say with regard to that problem.

with regard to
-e dair
with regard to
bağlantılı
with regard to
(Hukuk) gelince
with regard to
bir şeye gelince
İngilizce - İngilizce

with regard to thematic content; "thematically related" teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

with regard to
Concerning; about
with regard to
As concerns
With regard to
as for
with regard to
concerning, regarding; which
with regard to thematic content; "thematically related"