weak-minded

listen to the pronunciation of weak-minded
İngilizce - Türkçe

weak-minded teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

foolish
{s} aptalca

Onlar anlaşmanın aptalca olduğunu söyledi. - They said the deal was foolish.

Aptalca davrandın,bunun hesabını ödeyeceksin. - You've acted foolishly and you will pay for it.

foolish
{s} ahmak

Tom ahmakça bir şey yapmış. - Tom has done something foolish.

O Tom'un ahmaklığıydı. - That was foolish of Tom.

foolish
{s} akılsız

Ona inanacak kadar akılsızdım. - I was foolish enough to believe him.

foolish
{s} aptal

İstasyona kolayca yürüyebilirken bir taksiye binmek aptalca. - It's foolish taking a taxi when you can easily walk to the station.

Onlar anlaşmanın aptalca olduğunu söyledi. - They said the deal was foolish.

foolish
{s} sersem
foolish
{s} ahmak, budala, aptal (kimse); ahmakça, budalaca, aptalca (şey)
foolish
akılsız mantıksız
foolish
enayice
foolish
habeci
foolish
absürd
foolish
ahmakça

Tom ahmakça bir şey yapmış. - Tom has done something foolish.

foolish
abes
foolish
saloz
foolish
saçma

Yeniden ödeyerek saçmalık etti. - It is foolish of him to pay for it again.

Nasıl böyle saçma bir hata yapabilirsin? - How could you make such a foolish mistake?

foolish
budalaca
foolish
saçma sapan
weak minded
iradesiz
foolish
boş laf
foolish
(sıfat) aptal, sersem, enayi, akılsız, ahmak, aptalca, saçma, gülünç
foolish
foolishness enayilik
weak minded
zayıf karakterli
weakminded
aklı zayıf
weakminded
iradesiz
İngilizce - İngilizce
mentally deficient
lacking judgement
foolish
showing little intelligence, or easily persuaded
of low intelligence (Offensive); easily convinced, persuaded without difficulty; foolish
weakminded
Having a weak mind, either naturally or by reason of disease; feebleminded; foolish; idiotic