violent, furious, eager, earnest

listen to the pronunciation of violent, furious, eager, earnest
İngilizce - Türkçe

violent, furious, eager, earnest teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

vehement
{s} hararetli, ateşli; şiddetli: a vehement speaker ateşli konuşmacı. a vehement protest şiddetli protesto
vehement
öfkeli
vehement
şiddetli
vehement
{s} sert
vehement
{s} hararetli
vehement
hiddetle
vehement
{s} coşkulu
vehement
vehementlyşiddetle
vehement
şiddet

O şiddetle politik doğruluğa karşı oluyor. - He is vehemently opposed to political correctness.

Tom suçlamaları şiddetle reddetti. - Tom vehemently denied the accusations.

vehement
ateşli vehemence
vehement
ateşlilik
vehement
{s} ateşli
İngilizce - İngilizce
{a} vehement
violent, furious, eager, earnest