very important; of high importance

listen to the pronunciation of very important; of high importance
İngilizce - Türkçe

very important; of high importance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

essential
ana
essential
esas

Kahkaha iyi bir ilişkide esastır. - Laughter is essential in a good relationship.

Benzetme esasen doğrudur. - The analogy is essentially correct.

essential
gerekli

Bir kriz anında sakin kalmak ve kontrolü kaybetmemek gereklidir. - It is essential to keep calm in a time of crisis and avoid going haywire.

Sağlık mutluluk için gereklidir. - Health is essential to happiness.

essential
şart
essential
gerekli olan şey
essential
esas özellik
essential
asıl gerekli şey
essential
(İnşaat) temel gereksinim
essential
{s} asıl, esas, temel, ana
essential
temel

Bilgi toplamak, gezinin temellerinden biridir. - Gathering information is one of the essentials of travel.

Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim. - The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.

essential
başlıca
essential
essential mineral bir kayadaki esas maden essential oil bitkilerden elde
essential
{s} köklü
essential
(sıfat) köklü, esaslı, başlıca, gerekli, zorunlu, esans türünden
essential
gerçek
essential
{s} esans türünden
essential
temelli
İngilizce - İngilizce
essential
very important; of high importance