veli̇

listen to the pronunciation of veli̇
Türkçe - İngilizce

veli̇ teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Veli
(isim) Saint, wali
veli
patron
veli
man close to God, holy man, wali, saint
veli
guardian, protector; saint evliya, ermiş, eren
veli
custodian
veli
curator
veli
guardian

I regard myself as your guardian. - Kendimi senin velin olarak görüyorum.

veli
conservator
veli
guardian (of a child)
veli toplantısı
Parents' meeting (usually at school where their children study)
veli
parent

The committee is composed of teachers and parents. - Komite öğretmenlerden ve velilerden oluşur.

Tom went to the parent-teacher meeting. - Tom veli görüşmesine gitti.

veli
protector
veliler
ents
veliler
parents
Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek
to do business using the money one owes to others
Hacı Bektaş Veli
Haji Bektash Veli (the founder of the Bektashi order of dervishes and the patron of the Janissary Corps)
külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek
colloq . to rob Peter to pay Paul
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Baba. Babanın babası, cedde de denir
(Hukuk) Velayet hakkına sahip bulunanlardan her biri, bunlar ana ve/veya babadır
(Osmanlı Dönemi) Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse
(Osmanlı Dönemi) Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) isimlerinden birisi
(Osmanlı Dönemi) Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât. Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât
(Osmanlı Dönemi) Sıddık
(Osmanlı Dönemi) Evliya
(Osmanlı Dönemi) Sahib, mâlik
(Osmanlı Dönemi) Muin. Muhafaza eden
veli
(Osmanlı Dönemi) evliyâ, büyük zühd ve takva sahibi, günahlardan çok kaçınan ve zamanını ibâdet ve. taatte sarfeden, Allah'ın izniyle gaybdan haber verebilen ve kerametler gösteren kimse
veli
Ermiş, eren, evliya
veli
Ermiş, eren, evliya: "Anadolu'da, hele Rumeli'de her yol üstünde, her tepede görülen türbelerde yatan veliler..."- Y. K. Beyatlı
veli
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
VELİ'
(Osmanlı Dönemi) Kabuğunda olan hurma çiçeği
Veli
ege
veli̇