bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse

listen to the pronunciation of bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
Türkçe - Türkçe
veli
bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse

    Heceleme

    bir ço·cu·ğun her tür·lü du·rum ve dav·ra·nış·la·rın·dan so·rum·lu o·lan kim·se

    Telaffuz