veli

listen to the pronunciation of veli
Türkçe - İngilizce
(isim) Saint, wali
patron
man close to God, holy man, wali, saint
guardian, protector; saint evliya, ermiş, eren
custodian
curator
guardian

I regard myself as your guardian. - Kendimi senin velin olarak görüyorum.

conservator
guardian (of a child)
parent

The committee is composed of teachers and parents. - Komite öğretmenlerden ve velilerden oluşur.

Tom went to the parent-teacher meeting. - Tom veli görüşmesine gitti.

protector
veli toplantısı
Parents' meeting (usually at school where their children study)
veliler
ents
veliler
parents
Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek
to do business using the money one owes to others
Hacı Bektaş Veli
Haji Bektash Veli (the founder of the Bektashi order of dervishes and the patron of the Janissary Corps)
külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek
colloq . to rob Peter to pay Paul
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) evliyâ, büyük zühd ve takva sahibi, günahlardan çok kaçınan ve zamanını ibâdet ve. taatte sarfeden, Allah'ın izniyle gaybdan haber verebilen ve kerametler gösteren kimse
Ermiş, eren, evliya
Ermiş, eren, evliya: "Anadolu'da, hele Rumeli'de her yol üstünde, her tepede görülen türbelerde yatan veliler..."- Y. K. Beyatlı
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
ege
VELİ
(Osmanlı Dönemi) Baba. Babanın babası, cedde de denir
VELİ
(Hukuk) Velayet hakkına sahip bulunanlardan her biri, bunlar ana ve/veya babadır
VELİ
(Osmanlı Dönemi) Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse
VELİ
(Osmanlı Dönemi) Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) isimlerinden birisi
VELİ
(Osmanlı Dönemi) Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât. Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât
VELİ
(Osmanlı Dönemi) Sıddık
VELİ
(Osmanlı Dönemi) Evliya
VELİ
(Osmanlı Dönemi) Sahib, mâlik
VELİ
(Osmanlı Dönemi) Muin. Muhafaza eden
VELİ'
(Osmanlı Dönemi) Kabuğunda olan hurma çiçeği
veli