şakalı

listen to the pronunciation of şakalı
Türkçe - İngilizce
jesting
jocular
şaka
joke

It was nothing but a joke. - Bu şakadan başka bir şey değildi.

An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what? - İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne?

şaka
banter

Lucy was bantered by her grandparents. - Lucy'ye büyük ebeveynleri tarafından şaka yapıldı.

The conversation started with friendly banter but ended in bruises. - Konuşma dostça şakayla başladı fakat morluklarla sona erdi.

şaka
fun

That joke wasn't funny. - Bu şaka/fıkra komik değildi.

Your jokes aren't funny. - Şakaların komik değil.

şaka
{i} game
şaka
waggery
şaka
prank

Mr. Suzuki is angry about Tom's prank. - Bay Suziki Tom'un şakası hakkında kızgın.

The young sorceress was ordered to turn Tom back into a human, after the teachers learned of her prank. - Öğretmenler onun eşek şakasını öğrendikten sonra genç büyücü kadına Tom'u tekrar bir insana döndürmesi buyruldu.

şaka
wheeze
şaka
{i} play

Tom playfully punched Mary's arm. - Tom şakayla Mary'nin kolunu yumrukladı.

Tom would often play jokes on the teacher. - Tom çoğunlukla öğretmenle şakalar yapardı.

şaka
witticism
şaka
chaff
şaka
humor
şaka
Josh
şaka
(deyim) fun and games
şaka
trick
şaka
lark
şaka
raillery
şaka
funnies

That is the funniest joke that I have ever heard. - Bu şimdiye kadar duyduğum en komik şaka.

şaka
skit
şaka
crack

I didn't crack any jokes. - Ben hiç şaka yapmadım.

şaka
{i} quip
şaka
jape
şaka
jest

Life is a jest, and all things show it, I thought so once, and now I know it. - Bir zamanlar hayatın bir şaka olduğunu, her şeyin de bunu gösterdiğini düşünürdüm. Artık biliyorum.

The squirrel that you kill in jest, dies in earnest. - Şakacıktan öldürdüğün sincap ciddi olarak ölür.

şaka
gag
şaka
badinage
şaka
wisecrack
şaka
booby trap
şaka
sport
şaka
monkeyshines
şaka
quiz
şaka
pleasantry
Şaka
joking

I can't tell if Tom is joking or not. - Tom'un şaka yapıp yapmadığını söyleyemem.

Tom said jokingly that he was not very rich. - Tom şakayla çok zengin olmadığını söyledi.

şaka
drollery
şaka
hell
şaka
kidding

What are you laughing at? It's a fact. No kidding! - Neye gülüyorsun? Bu gerçek. Şaka yapmıyorum.

You're kidding, aren't you? - Şaka yapıyorsun, değil mi?

şaka
humour [Brit.]
şaka
waggishness
şaka
rib
şaka
{i} humour
şaka
joke, jest, fun
Türkçe - Türkçe

şakalı teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Meşakkatli ve güç
ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Musibet ânında yakasını ve yüzünü yırtan kadın
Şaka
(Hukuk) LATİFE
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, latife: "İmamın şakasına ben de şaka ile mukabele ettim."- R. N. Güntekin
şaka
Latife
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
şaka
horata
şaka
bizle
şakalı