şakalı

listen to the pronunciation of şakalı
Türkçe - İngilizce
jesting
jocular
şaka
joke

An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what? - İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne?

It was just a joke. Lighten up! - Sadece bir şakaydı.Aydınlat!

şaka
banter

The conversation started with friendly banter but ended in bruises. - Konuşma dostça şakayla başladı fakat morluklarla sona erdi.

Lucy was bantered by her grandparents. - Lucy'ye büyük ebeveynleri tarafından şaka yapıldı.

şaka
fun

Tom didn't think Mary's joke was funny at all. - Tom Mary'nin şakasının komik olduğunu hiç düşünmüyordu.

Your jokes aren't funny. - Şakaların komik değil.

şaka
{i} game
şaka
waggery
şaka
prank

Traditionally on April 1st, people pull pranks on each other. - Geleneksel olarak bir nisanda insanlar birbirlerine şakalar yaparlar.

This had better not be some kind of prank. - Bu bir tür eşek şakası olmasa iyi olur.

şaka
wheeze
şaka
{i} play

You should not play a joke on me. - Siz benimle şaka yapmamalısınız.

Today is April 1! Let's play some pranks! - Bugün 1 Nisan! Haydi şaka yapmaya!

şaka
witticism
şaka
chaff
şaka
humor
şaka
Josh
şaka
(deyim) fun and games
şaka
trick
şaka
lark
şaka
raillery
şaka
funnies

That is the funniest joke that I have ever heard. - Bu şimdiye kadar duyduğum en komik şaka.

şaka
skit
şaka
crack

I didn't crack any jokes. - Ben hiç şaka yapmadım.

şaka
{i} quip
şaka
jape
şaka
jest

The squirrel that you kill in jest, dies in earnest. - Şakacıktan öldürdüğün sincap ciddi olarak ölür.

Life is a jest, and all things show it, I thought so once, and now I know it. - Bir zamanlar hayatın bir şaka olduğunu, her şeyin de bunu gösterdiğini düşünürdüm. Artık biliyorum.

şaka
gag
şaka
badinage
şaka
wisecrack
şaka
booby trap
şaka
sport
şaka
monkeyshines
şaka
quiz
şaka
pleasantry
Şaka
joking

Don't take me seriously. I'm only joking. - Beni ciddiye almayın. Ben sadece şaka yapıyorum.

You have to be joking. - Şaka yapıyor olmalısın.

şaka
drollery
şaka
hell
şaka
kidding

You've got to be kidding. - Şaka yapıyor olmalısın.

What are you laughing at? It's a fact. No kidding! - Neye gülüyorsun? Bu gerçek. Şaka yapmıyorum.

şaka
humour [Brit.]
şaka
waggishness
şaka
rib
şaka
{i} humour
şaka
joke, jest, fun
Türkçe - Türkçe

şakalı teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Meşakkatli ve güç
ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Musibet ânında yakasını ve yüzünü yırtan kadın
Şaka
(Hukuk) LATİFE
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, latife: "İmamın şakasına ben de şaka ile mukabele ettim."- R. N. Güntekin
şaka
Latife
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
şaka
horata
şaka
bizle
şakalı