ali'nin külahını veli'ye, veli'nin külahını ali'ye giydirmek

listen to the pronunciation of ali'nin külahını veli'ye, veli'nin külahını ali'ye giydirmek
Türkçe - İngilizce
to do business using the money one owes to others
külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek
colloq . to rob Peter to pay Paul
ali'nin külahını veli'ye, veli'nin külahını ali'ye giydirmek

    Heceleme

    a·li'·nin kü·la·hı·nı ve·li'·ye, ve·li'·nin kü·la·hı·nı a·li'·ye giy·dir·mek