variance in the market price of a security

listen to the pronunciation of variance in the market price of a security
İngilizce - Türkçe

variance in the market price of a security teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fluctuation
tereddüt
fluctuation
sürekli değişim
fluctuation
inip çıkma
fluctuation
(Denizbilim) dalgalanım
fluctuation
çalkantı
fluctuation
dalgalanma
fluctuation
düzensiz değişim
fluctuation
değişim
fluctuation
{i} tic. dalgalanma
fluctuation
{i} bocalama
fluctuation
{i} yükselip alçalma; inip çıkma
fluctuation
{i} değişme
fluctuation
{i} oynama
fluctuation
{i} tereddüd
fluctuation
{i} kararsızlık
fluctuation
(Tıp) Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi
fluctuation
(isim) dalgalanma, değişip durma, oynama, tereddüd, bocalama, kararsızlık
İngilizce - İngilizce
fluctuation
variance in the market price of a security

  Heceleme

  va·ri·ance in the mar·ket price of a se·cu·ri·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  veriıns în dhi märkıt prays ıv ı sîkyûrıti

  Telaffuz

  /ˈverēəns ən ᴛʜē ˈmärkət ˈprīs əv ə səˈkyo͝orətē/ /ˈvɛriːəns ɪn ðiː ˈmɑːrkət ˈpraɪs əv ə sɪˈkjʊrətiː/