ulaş

listen to the pronunciation of ulaş
Türkçe - İngilizce
{f} reach

You can reach the village by bus. - Otobüsle köye ulaşabilirsin.

She's too short to reach the top. - O,tepeye ulaşamayacak kadar çok kısadır

{f} arriving

The storm prevented us from arriving on time. - Fırtına zamanında ulaşmamızı engelledi.

The storm prevented her from arriving on time. - Fırtına onun zamanında ulaşmasını engelledi.

got through

What you said really got through to Tom. - Söylediğin gerçekten Tom'a ulaştı.

attain

In hopes of attaining superhuman powers, Christopher Columbus once stared at the sun for five minutes straight. It didn't work. - İnsanüstü güçlere ulaşmak umuduyla, Kristof Kolomb bir zamanlar beş dakika güneşe doğruca dik dik baktı.İşe yaramadı.

At last he attained his goal. - Sonunda o, amacına ulaştı.

get through

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through - Ben sana telefonla ulaşmaya çalıştım ama başaramadım.

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through. - Telefonda sana ulaşmaya çalıştım,ancak bu mümkün olmadı.

{f} reaching

We have had difficulty reaching you by phone. - Sana telefonla ulaşmakta zorluk çektik.

They succeeded in reaching the mountain summit, but had an accident when coming back down. - Dağın zirvesine ulaşmayı başardılar, ama geri inerken bir kaza geçirdiler.

{f} total

Our team achieved five medals in total. - Ekibimiz toplamda beş madalyaya ulaştı.

The total amounted to 100 dollars. - Toplam 100 dolara ulaştı.

gotten through
got at
arrive

We waited but he failed to arrive. - Biz bekledik ama o ulaşamadı.

You should arrive at school before nine. - Okula saat dokuzdan önce ulaşmalısın.

{f} totaled
get at

He was too short to get at the grapes. - Üzümlere ulaşamayacak kadar kısaydı.

He wasn't tall enough to get at the ceiling. - O, tavana ulaşmak için yeterince uzun değildi.

run into
arrive in

No ship could arrive in Cuba. - Hiçbir gemi Küba'ya ulaşamadı.

Your letters arrive in two days. - Mektuplarınız iki gün içinde ulaşır.

ulaş