travelling

listen to the pronunciation of travelling
İngilizce - Türkçe
yolculuk

Yolculuk etmek bugünlerde kolaydır. - Travelling is easy these days.

Yalnız yolculuk ediyorum. - I'm travelling alone.

{s} gezici
{s} seyahat

Yalnız seyahat ediyorum. - I'm travelling alone.

Onun seyahat için büyük bir merakı var. - He has a great fancy for travelling.

kaydırma
{f} seyahat et

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

Seyahat etmeyi gerçekten severim. - I really like travelling.

seyahat ederek

Zengin olsam zamanımı seyahat ederek geçiririm. - If I were rich, I'd pass my time in travelling.

{s} seyyar
(Askeri) ilerleme
seyahat etmek

O yalnız seyahat etmekten korkuyordu. - She was afraid of travelling alone.

O, hava yoluyla yurtdışına seyahat etmekten hoşlanıyor. - He likes travelling abroad by air.

travel
gezmek

Dünyayı gezmek istiyorum. - I would like to travel around the world.

Dünya'yı gezmek istiyorum. - I'd like to travel around the world.

travel
yolculuk etmek

Böyle yüksek bir hızda yolculuk etmek olanaklı mı? - Is it possible to travel at such a high speed?

Seninle yolculuk etmek istiyorum. - I want to travel with you.

travel
gezi

Geçtiğimiz yıl bu zamanda Filipinler'de geziyordu. - He was traveling in the Philippines this time last year.

Geçtiğimiz yılın bu zamanında Filipinler'de geziyordu. - He was traveling in the Philippines this time of last year.

travel
yolculuk

Steve bana yolculuklarının hikayesini anlattı. - Steve told me the tale of his travels.

Zamanda yolculuk mümkündür. - Time travel is possible.

traveling
gezici

Tom bir gezici satış temsilcisiydi. - Tom was a traveling salesman.

travel
{f} seyahat etmek

Yurt dışına seyahat etmek benim en sevdiğim şeylerden biridir. - Traveling abroad is one of my favorite things.

Yurt dışına seyahat etmek ister misiniz? - Would you like to travel abroad?

travel
{i} seyahat

Bu yaz Avrupa'ya bisiklet ile seyahat edeceğim. - I'll travel across Europe by bicycle this summer.

Seninle seyahat etmek istiyorum. - I want to travel with you.

travelling crane
seyyar vinç
travelling expenses
seyahat giderleri
travelling load
hareketli yük
travelling salesperson
seyyar satıcı
travelling wave
yürüyen dalga
travelling grate
döner ızgara
travelling on
yolculuk
travelling story
seyahat hikayesi
travelling wave amplifier
yürüyen dalga amplifikatörü
travelling wave antenna
yürüyen dalga anteni
travelling wave magnetron
yürüyen dalga magnetronu
travelling wave maser
yürüyen dalga maşerî
travelling wave tube
yürüyen dalga tüpü
travelling agitator
gezer karıştırıcı
travelling auditor
(Ticaret) gezici müfettiş
travelling box
(Arılık) taşıma kutusu
travelling cage
(Arılık) taşıma kafesi
travelling company
(Tiyatro) gezici topluluk
travelling cradle
gezer asma iskele
travelling form
gezer kalıp
travelling gate hoist
gezer kapak vinci
travelling grate
hareketli ızgara
travelling grate
gezer ızgara
travelling mechanism
hareket düzeneği
travelling mold
gezer kalıp
travelling overwatch
(Askeri) himayeli ilerleme
travelling overwatch technique
(Askeri) taktik intikal tekniği
travelling position
(Askeri) yol vaziyeti
travelling salesman
(Ticaret) seyyar satış memuru
travelling shuttering
gezer kalıp
travelling standard
gezici standart
travelling team
(Askeri) seyyar tim
travelling team
(Askeri) seyyar ekip
travelling tower crane
yürür kule vinç
travelling wave maser
(Elektrik, Elektronik) yürüyen dalga maşeri
transverse field travelling wave tube
enine alanli yürüyen dalga tüpü
travel
{f} kaçmak
travel
hareket

Dünya güneşin etrafında bir yörüngede hareket eder. - The earth travels in an orbit around the sun.

Işık sesten daha hızlı hareket eder. - Light travels faster than sound.

travel
{i} seyahat etme

Seninle seyahat etmek istiyorum. - I want to travel with you.

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

travel
{f} dolaşmak

Bir yıl izin almak ve dünyayı dolaşmak istiyorum. - I want to take a year off and travel around the world.

Tom, Avrupa'da dolaşmak istiyor. - Tom wants to travel around Europe.

travel
{f} k.dili. hızlı gitmek
travel
işleme
travel
{f} seyahat et

Yurt dışında seyahat etme fırsatım oldu. - I had a chance to travel abroad.

Yurt dışına seyahat etmek benim en sevdiğim şeylerden biridir. - Traveling abroad is one of my favorite things.

travel
{f} işlemek
travel
gitmek

Evinizden 10 km uzaktaki bir mağazaya gitmek istiyorsanız ve saatte 50 km hızla sürüyorsanız oraya varmak kaç dakikanızı alır? - If you want to travel to a store located 10 km from your house, and you drive at 50 km/h, how long would it take you to get there?

Yalnız seyahat etmek bir grupla gitmekten daha ilginçtir. - It's more interesting to travel alone than to go on a group tour.

travel
belli bir alanda gidip gelmek
travel
görmek

Fadıl, Leyla'yı görmek için Kahire'ye gitti. - Fadil traveled to Cairo to see Layla.

Dan Linda'yı görmek için Londra'ya seyahat etti. - Dan traveled to London to see Linda.

travel
almak

Tüm çevre kasabalardan insanlar lâhana salatası almak için Mary'nin çiftliğine gitti. - People from all the surrounding towns traveled to Mary's farm to buy her coleslaw.

Yeni davranış kurallarını ihlâl etmekten yakalanan gençler seyahat özgürlüğü haklarını kaybedecekler, ve bu hakkı geri almak için parasız toplum işini tamamlamak zorunda kalacaklar. - Youths who are caught violating the new rules on behaviour will lose their right to free travel, and will have to complete unpaid community work to earn it back.

travel
gazlamak
travel
yolculuk yapmak

Üç gündür yolculuk yapmaktayız. - We've been traveling for three days.

travel
(Spor) steps yapmak
travel
seyahat yapmak
traveling
seyahat ederek

Seyahat ederek biraz vakit geçirmek istiyorum. - I want to spend some time traveling.

Yaz tatillerimin dörtte üçünden daha fazlasını seyahat ederek harcadım. - I spent more than three-fourths of my summer holidays traveling.

traveling
seyahat etme
traveling
(Spor) top taşıma (steps)
traveling
(Spor) topu sürmeden adım atma
travel
topuklamak
travel
tüymek
travel
yol almak
traveling
{f} seyahat et

O en çok seyahat etmekten hoşlanır. - She likes traveling best of all.

Tom hava yoluyla seyahat etmekten kaçınmaya çalışır. - Tom tries to avoid traveling by air.

blower travelling
(Tekstil) Üfleyici (Gezici üfleyici)
complex travelling
(Sinema) çapraşık kaydırma
oblique travelling
(Sinema) eğik kaydırma
overhead travelling crane
(İnşaat) gezer köprülü vinç
travel
hareket etmek
travel
geçmek
travel
dili hızlı gitmek
travel
muntazam ha
travel
(Nükleer Bilimler) gezinme
travel
yol gitmek
travel
gezip dolaşmak
travel
seyahatname
traveling
seyahat

Seyahat, insanları bilgili yapar. - Traveling makes people knowledgeable.

Yurt dışında seyahat şimdi daha popüler. - Traveling abroad is now more popular.

traveling
seyyar

Tom bir seyyar satıcı olarak geçimini sağlıyor. - Tom makes a living as a traveling salesman.

Bill'in babası bir seyyar satıcıydı. - Bill's father was a traveling salesman.

İngilizce - İngilizce
Present participle of travel
action of the verb to travel
that travels (with one)

a travelling companion.

trav·el·ling in AM, use traveling A travelling actor or musician, for example, is one who travels around an area or country performing in different places. travelling entertainers. = itinerant
{i} journey, trip, voyage, tour
{s} voyaging; wandering
the act of going from one place to another; "he enjoyed selling but he hated the travel"
Travelling Community
the nomadic ethnic minority
travelling salesman
A man who travels, often within a certain territory, soliciting orders or selling goods
travelling salesman problem
The problem in combinatorial optimization in which, given a number of cities and the costs of travelling from one to the other, it is required to determine the cheapest route that visits each city once and then returns to the initial city
travelling salesmen
plural form of travelling salesman
travelling wave
a wave in which the vibration is in the direction of propagation; a longitudinal wave
travelling wave
a wave that is not bounded by a given space, but can propagate freely
travelling wave tube
An electron tube in which high-energy microwaves are produced by transferring energy from electrons
travelling bag
suitcase, trunk
travelling circus
circus which goes from city to city to perform
travelling fair
traveling carnival, carnival that moves from city to city
travelling fugue
{i} dromomania, psychological uncontrollable impulse or longing for travel; uncontrollable desire to wander
travelling kit
small first aid kit for taking on voyages
travelling market
marketplace that moves from location to location
travelling order
pass that permits a soldier to be outside of his base
travelling salesman
door-to-door salesman, sales representative who travels with his merchandise
travelling salesman
trav·el·ling sales·man travelling salesmen in AM, use traveling salesman A travelling salesman is a salesman who travels to different places and meets people in order to sell goods or take orders. traveling salesman someone who goes from place to place selling their company's products
travelling story
tale of a voyage, story about a trip
travelling wave
{i} (Physics) wave in which the positions of maximum and minimum spaciousness travel from one side and out the medium
travel
To move illegally by walking or running without dribbling the ball
travel
The working motion of a piece of machinery; the length of a mechanical stroke

My drill press has a travel of only 1.5 inches.

travel
an account of one's travels

I’m off on my travels around France again.

travel
The act of travel(l)ing

travel to Spain.

travel
a series of journeys
travel
To be on a journey, often for pleasure or business and with luggage; to go from one place to another

I like to travel.

travel
To travel throughout (a place)

I’ve travelled the world.

travel
The activity or traffic along a route or through a given point
traveling
A violation committed by progressing while holding the ball instead of dribbling it
travel
{n} a journey, labor
travel
{v} to make a journey, pass, toil
Travel
travel
travel
make a trip for pleasure
travel
Detail Inventory Table category including: boats, miscellaneous, tack, and vehicles
travel
Moving an excessive distance in same direction as the move (opposite of Gain) Eg landing far backwards in a front drop
travel
The path of moving stage equipment and the distance moved
travel
To journey over; to traverse; as, to travel the continent
travel
{i} act of traveling, movement, journeying
travel
the distance a suspension fork or a shock can compress
travel
Chalcedony, Orange Zircon
travel
Include fares, hotel and other lodging expenses, food, taxis, gratuities, per diem payments, toll charges, mileage, allowances on personal vehicles, car rentals costs, etc For transportation not connected with the travel of personnel, such as trucking, shipping, or hauling expenses, see "Remaining Operation Expenses "
travel
To labor; to travail
travel
To force to journey
travel
Labor; parturition; travail
travel
Sites that provide travel services and information These include online travel guides, travel tools and online agents for purchasing tickets, hotel locators, and travel writing
travel
the act of going from one place to another; "he enjoyed selling but he hated the travel" change location; move, travel, or proceed; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell" undergo transportation as in a vehicle; "We travelled North on Rte
travel
To go or march on foot; to walk; as, to travel over the city, or through the streets
travel
{f} go on a journey, go on a voyage, move, go from one place to another
travel
An account, by a traveler, of occurrences and observations during a journey; as, a book of travels; often used as the title of a book; as, Travels in Italy
travel
self-propelled movement
travel
The act of traveling, or journeying from place to place; a journey
travel
All costs directly related to the travel of an individual or individuals and specifically identifies with the activity For transportation not connected with the travel of personnel see "Other Expenses " Include fares, hotel and other lodging expenses, food, taxis, gratuities, per diem payments, toll charges, mileage, allowances or personal vehicles, car rental costs, etc For trucking, shipping, or hauling expenses, see "Other Expenses"
travel
If you travel the world, the country, or the area, you go to many different places in the world or in a particular country or area. Dr Ryan travelled the world gathering material for his book
travel
To pass by riding, or in any manner, to a distant place, or to many places; to journey; as, a man travels for his health; he is traveling in California
travel
a movement through space that changes the location of something
travel
Travel is the maximum amount of movement that a suspension system is capable of Currently, this ranges from about 2" at the short end of the scale up to 10" at the long travel end How much travel you need depends on the type of riding that you do It is generally accepted that 2-3" is best for cross country racing, 3-5" is good for general trail riding, 4-8" is considered within the ballpark for serious "fro" or "north shore" freeriding, and anything over 6" is suitable for downhill Several types of suspension fork offer on-the-fly adjustment of travel which is very useful if your riding style and terrain is diverse Other forks can be altered by disassembling them at home and moving internal spacers This is not quite as convenient as on-the-fly adjustment but at least your travel will suit your ride
travel
If you travel light, you travel without taking much luggage
travel
If you travel, you go from one place to another, often to a place that is far away. You had better travel to Helsinki tomorrow I've been traveling all day Students often travel hundreds of miles to get here I had been travelling at 150 kilometres an hour He was a charming travelling companion. + travelling trav·el·ling I love travelling
travel
an account of ones travels
travel
To pass from here to there; to move or transmit; to go from one place to another
travel
The length of stroke of a reciprocating piece; as, the travel of a slide valve
travel
the act of going from one place to another; "he enjoyed selling but he hated the travel"
travel
undergo transportation as in a vehicle; "We travelled North on Rte
travel
To pass; to go; to move
travel
When light or sound from one place reaches another, you say that it travels to the other place. When sound travels through water, strange things can happen Light travels at around 300,000,000 metres per second
travel
travel from place to place, as for the purpose of finding work, preaching, or acting as a judge
travel
undertake a journey or trip
travel
Join me in Sicily, Puglia, or on an exclusive Riverboat cruise down the Po River
travel
travel upon or across; "travel the oceans"
travel
1 Movement away from the centre of the bed, with appropriate form deduction 2 Movement along the bed in the same direction as the shoulders in Somersault rotation, ie travelling backwards in a back somersault
travel
An offensive violation where the thrower steps, picks up or drags the pivot foot Use wisely within the spirit of the game
travel
make a trip for pleasure undertake a journey or trip travel upon or across; "travel the oceans"
travel
undergo transportation as in a vehicle; "We travelled North on Rte 508"
travel
The length of a mechanical stroke
travel
Someone's travels are the journeys that they make to places a long way from their home. He also collects things for the house on his travels abroad. see also travelling, much-travelled, well-travelled
travel
508" make a trip for pleasure undertake a journey or trip travel upon or across; "travel the oceans" travel from place to place, as for the purpose of finding work, preaching, or acting as a judge
travel
The motion of a piece of machinery
travel
When news becomes known by people in different places, you can say that it travels to them. News of his work traveled all the way to Asia
travel
The movement of the actuator required to engage or lock the mechanism
travel
508"
travel
The difference between the release date and the observation date Note, this may include time spent in rearing and is therefore not a good estimate of actual migration time
travel
change location; move, travel, or proceed; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"
travel
trav·el travels travelling travelled in AM, use traveling, traveled
travel
Travel is the activity of travelling. He detested air travel. a writer of travel books
traveling
working for a short time in different places; "itinerant laborers"; "a road show"; "traveling salesman"; "touring company"
traveling
a floor violation when the ball handler takes too many steps without dribbling; also called walking
traveling
A violation committed by progressing while holding the ball
traveling
present participle of travel
traveling
A violation in which a player takes too many steps without dribbling the ball Also: walking
traveling
{i} journey, trip, voyage, tour
traveling
{s} voyaging; wandering
traveling
moving with the ball two steps or move without dribbling
traveling
Traveling refers to the ability to make and receive calls outside the PLS end user's Home Service Area, but still on the Network
traveling
A violation on which the ball handler takes too many steps without dribbling, drags or moves the pivot foot, or takes too many steps after having ended a dribble series Also known as steps or walking
traveling
A violation in which a player takes more than the allowed number of steps without dribbling the ball Also: walking See the interpretation of the Travelling rule at Rules Glossary
traveling
a movement technique used when speed is necessary and contact with enemy forces is not likely All elements of the unit move simultaneously with the unit leader located where he can best control
traveling
the act of going from one place to another; "he enjoyed selling but he hated the travel"
Türkçe - İngilizce

travelling teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

travelling çekim
(Teknik,Televizyon) dolly shot
travelling

  Heceleme

  trav·el·ling

  Türkçe nasıl söylenir

  trävlîng

  Telaffuz

  /ˈtravləɴɢ/ /ˈtrævlɪŋ/

  Etimoloji

  [ 'tra-v&l ] (verb.) 14th century. Middle English travailen to labor, journey, from Old French travaillier to labor.

  Günün kelimesi

  adamantine