to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of)

listen to the pronunciation of to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of)
İngilizce - Türkçe

to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Sessiz bir köpekten ve durgun bir sudan sakının. - Beware of a silent dog and still water.

Aşırı güvenden sakınmalısın. - You should beware of overconfidence.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Yavru horoza dikkat edin. O ısırır. - Beware of the cockerel. It bites.

Burada yankesicilere dikkat edin. - Beware of pickpockets here.

beware
gözünü açmak
İngilizce - İngilizce
beware

Beware the Ides of March.

to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of)