to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of)

listen to the pronunciation of to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of)
Englisch - Türkisch

Definition von to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of) im Englisch Türkisch wörterbuch

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Aşırı güvenden sakınmalısın. - You should beware of overconfidence.

Sessiz bir köpekten ve durgun bir sudan sakının. - Beware of a silent dog and still water.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Yankesicilere dikkat edin. - Beware of pickpockets.

Çok dikkat et! Gelen bir araba var! - Beware! There's a car coming!

beware
gözünü açmak
Englisch - Englisch
beware

Beware the Ides of March.

to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of)
Favoriten