to shout; to hollo

listen to the pronunciation of to shout; to hollo
İngilizce - Türkçe

to shout; to hollo teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hollow
oyuk

Tilki oyuk bir ağaçta saklandı. - The fox hid in the hollow tree.

hollow
çukur
hollow
içi boş
hollow
Boş, önemsiz, değersiz
hollow
bütünüyle
hollow
oyulmak
hollow
delik
hollow
(Askeri) Ağaç kovuğu
hollow
{f} out oymak
hollow
{s} yankı yapan, boşluktan gelen (ses)
hollow
samimiyetsizlik
hollow
boş bir şekilde
hollow
(İnşaat) içi boş, kof
hollow
tamamen
hollow
{f} oymak
hollow
{s} boşluktan gelen
hollow
{s} yalan
İngilizce - İngilizce
hollow
to shout; to hollo