to ramble, rove, wander, range, go

listen to the pronunciation of to ramble, rove, wander, range, go
İngilizce - Türkçe

to ramble, rove, wander, range, go teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

roam
aylak aylak dolaşmak
roam
gezinti
roam
{f} amaçsız gezinmek
roam
sürtmek
roam
aylak aylak dolaş
roam
gezinme

Sığırlarının serbestçe başıboş gezinmelerine izin vermemeleri teşvik edildi. - They were encouraged not to let their cattle roam freely.

roam
gezme
roam
gezinmek
roam
dolanmak
roam
serseri mayın gibi dolaşmak
roam
dolaşma

Kedim geceleri dolaşmaktan hoşlanır. - My cat likes to roam at night.

Bir Japon erkek çocuğun rüştüne varır varmaz evini terk etmesi ve macera arayışı içinde kara yoluyla dolaşması gerekliliği eski zamanlarda gelenekti. - It was the custom in old times that as soon as a Japanese boy reached manhood he should leave his home and roam through the land in search of adventures.

roam
{f} dolaşmak, gezinmek
roam
(fiil) gezinmek, dolaşmak, amaçsız gezinmek
roam
avare dolaşmak
İngilizce - İngilizce
{v} roam
to ramble, rove, wander, range, go