to ramble, rove, wander, range, go

listen to the pronunciation of to ramble, rove, wander, range, go
Englisch - Türkisch

Definition von to ramble, rove, wander, range, go im Englisch Türkisch wörterbuch

roam
aylak aylak dolaşmak
roam
gezinti
roam
{f} amaçsız gezinmek
roam
sürtmek
roam
aylak aylak dolaş
roam
gezinme

Sığırlarının serbestçe başıboş gezinmelerine izin vermemeleri teşvik edildi. - They were encouraged not to let their cattle roam freely.

roam
gezme
roam
gezinmek
roam
dolanmak
roam
serseri mayın gibi dolaşmak
roam
dolaşma

Meralarda dolaşmayı severim. - I like to roam about the fields.

Bu haydut isyancılar dünyada dolaşmayı hak etmiyorlar. - Those rogue rebels do not deserve to roam the Earth.

roam
{f} dolaşmak, gezinmek
roam
(fiil) gezinmek, dolaşmak, amaçsız gezinmek
roam
avare dolaşmak
Englisch - Englisch
{v} roam
to ramble, rove, wander, range, go
Favoriten