to make noble; to ennoble

listen to the pronunciation of to make noble; to ennoble
İngilizce - Türkçe

to make noble; to ennoble teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nobody
hiç kimse

Hiç kimse bizi kontrol edemez. - Nobody can control us.

İleride ne olacağını hiç kimse bilmiyor. - Nobody knows what will happen next.

nobody
önemsiz biri
nobody
önemsiz kişi
nobody
sıradan kimse
noddle
kafa
noddle
Kabul veya doğrulama ifade etmek için başını eğmek

When she saw me,she noddled kindly.

nobody
{i} önemsiz şahsiyet
nobody
{i} önemsiz biri, hiç
nobody
{i} bir hiç
nobody
önemsiz bir kimse
nodding
(Tıp) Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi)
nodding
tepesi bükülü
noddle
{i} baş
to make noble; to ennoble