to make investments

listen to the pronunciation of to make investments
İngilizce - Türkçe

to make investments teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

invest
yatırım yapmak

İndeksli yatırım fonlarına yatırım yapmak istiyorum - I want to invest in index funds.

Hiç kimse ülkemde yatırım yapmak istemedi. - Nobody wanted to invest in my country.

invest
{f} yetki vermek
invest
{f} with (bir makama) getirmek
invest
para yatırmak
invest
yatırım yap

Yatırım yaptığımda riski göze aldım. - I took a risk when I made the investment.

Menkul kıymetlerde bir milyon yen yatırım yapabilir. - He can invest a million yen in stocks.

invest
{f} with sorumluluk, yetki
invest
(Askeri) muhasara etmek
invest
yatırım

Borsada yatırım yaparak bir vurgun yaptı. - He made a killing by investing in the stock market.

Yatırım şimdi ona % 6 kazanç sağlıyor. - The investment now yields him 6%.

invest
güç

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

invest
birini makamına oturtmak
invest
(in ile) para yatırmak
make investments
yapmak yatırımlar
invest
{f} donatmak
invest
invest in ileride gelir sağlamak için bir şeye para yatırmak
invest
{f} in -e (para) yatırmak
invest
{f} giydirmek
invest
{f} sarmak
invest
invest sar/yatır
invest
{f} kuşatmak
invest
{f} in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak
İngilizce - İngilizce
invest
to make investments

  Türkçe nasıl söylenir

  tı meyk învesmınts

  Telaffuz

  /tə ˈmāk ənˈvesmənts/ /tə ˈmeɪk ɪnˈvɛsmənts/

  Videolar

  ... that means is in the short term, immediately, we need to make investments to create jobs. ...

  Günün kelimesi

  horrent