gizemli

listen to the pronunciation of gizemli
Türkçe - İngilizce
mysterious

There's something mysterious about him. - Onun hakkında gizemli bir şey var.

Love moves in mysterious ways. - Aşk gizemli yollarda ilerler.

sibyllic
cryptic
sibylic
mystic

I have often admired the mystical way of Pythagoras, and the secret Magic of numbers. - Pisagorun gizemli yoluna ve rakamların gizli büyüsüne sık sık hayran olurum.

enigmatic
enigmatical
sphinxlike
mystical

I have often admired the mystical way of Pythagoras, and the secret Magic of numbers. - Pisagorun gizemli yoluna ve rakamların gizli büyüsüne sık sık hayran olurum.

mysterious, inscrutable
secret

You seem to be very secretive. - Sen çok gizemli görünüyorsun.

Tom was always very secretive. - Tom her zaman çok gizemliydi.

secretive

Tom was always very secretive. - Tom her zaman çok gizemliydi.

You're always very secretive. - Sen her zaman çok gizemlisin.

uncanny
inscrutable
occult
arcane
gizem
{i} mystery

Love is mystery and misery indefinitely. - Aşk, sürekli olarak gizem ve sefalettir.

He had no difficulty explaining the mystery. - O, gizemi açıklamada zorluk çekmedi.

gizemli tur
(Turizm) mystery tour
gizemli bir hava verme
mystification
gizemli bir hava vermek
mystify
gizemli bir şekilde
mysteriously

Sami has mysteriously gone missing. - Sami gizemli bir şekilde kayboldu.

He was found mysteriously murdered. - O gizemli bir şekilde öldürülmüş bulundu.

gizemli bir şekilde
inscrutably
gizemli bir şekilde
darkly
gizemli bir şekilde
enigmatically
gizemli bir şekilde
elvishly
gizemli davranmak
enigmatize
gizemli kimse
sphinx
gizemli olarak
enigmatically
gizemli olayları konu alan
(Konuşma Dili) cloak-and-dagger
gizemli olmayan
nonmystical
gizem
{i} enigma

What she said was an enigma to me. - Onun söylediği benim için bir gizemdi.

Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. - Rusya, bir muammanın içindeki gizemle sarılmış bir bilmece.

gizem
{i} arcanum
gizem
{i} cabbala
gizem
{i} cabala
gizem
mystery sır
gizem
secret

Why are you so secretive? - Neden bu kadar gizemlisin?

Tom was always very secretive. - Tom her zaman çok gizemliydi.

gizem
arcana
gizem
mistery
kısmen gizemli
semimystical
İngilizce - Türkçe

gizemli teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

gizem
musterion

Yunanca kökenli bir kelimedir.

gizemli