to hide, or cause to hide, in the earth; to chase into a burrow or den

listen to the pronunciation of to hide, or cause to hide, in the earth; to chase into a burrow or den
İngilizce - Türkçe

to hide, or cause to hide, in the earth; to chase into a burrow or den teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

earth
toprak

Petrichor - kuru toprağa yağmur düştüğünde dünyevi koku; yağmurdan sonra toprak kokusu. - Petrichor - (noun) the earthy scent when rain falls on dry soil; the smell of earth after rain.

Toprak kandan dolayı kırmızıya döndü. - The earth became red with blood.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

Dünya hepimizin yaşadığı yerdir. - The earth is where we all live.

earth
dünya

Dünya dönmeyi durdursa,ne olacağını tahmin edersin? - Were the earth to stop revolving, what do you suppose would happen?

Dünya portakal şeklindedir. - The earth is the shape of an orange.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Dünyanın ayı doğal bir uydudur. - The earth's moon is a natural satellite.

Dünyanın uydusu doğal bir uydudur. - Earth's moon is a natural satellite.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
İngilizce - İngilizce
earth
to hide, or cause to hide, in the earth; to chase into a burrow or den