doğa

listen to the pronunciation of doğa
Türkçe - İngilizce
nature

You should not play on his generous nature. - Zengin doğasında oynamamalısın.

Ladies and gentlemen, please notify the people to stop contributing to global warming and use nature-friendly equipment. - Bayanlar ve baylar, lütfen insanları küresel ısınmaya katkıda bulunmayı bırakmaları ve doğa dostu ekipmanlar kullanmaları için uyarın.

nature; make-up, nature
internal
temperament
complexion
character
earth

The only natural satellite of the Earth is the Moon. - Dünyanın tek doğal uydusu aydır.

Earth's moon is a natural satellite. - Dünyanın uydusu doğal bir uydudur.

disposition
doğa şartları
element
doğa bilimci
naturalist
doğa harikası
Natural wonder
doğa bilgisi
natural history
doğa bilimi
physical science
doğa bilimleri
natural science
doğa bilimleri
the natural sciences
doğa bilimleri uzmanı
naturalist
doğa dostu tarımsal kimyasallar
(Hukuk) environment friendly agricultural chemicals
doğa filmi
scenic
doğa güçleri ile ilgili
elementary
doğa güçleri ile ilgili
elemental
doğa kanunu
law of nature
doğa parkı
wildlife park
doğa yasası
law of nature
cansız doğa resmi
still life
bakir doğa
wilderness
alman doğa bilimci
steller
gülmek (talih, doğa vb)
smile on
vahşi doğa
wilds
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bak: Tabiat
İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış doğal güzelliklerini koruyan çevre
Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç
Tabiat: "Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu."- H. Taner. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre
Tabiat

Tabiat, her sayfasında mühim muhteva sunan yegâne kitaptır. - Doğa, her sayfasında önemli içerik sunan tek kitaptır.

DOĞA ÖTESİ
(Osmanlı Dönemi) Bak: Metafizik
doğa bilgisi
Tabiat bilgisi
doğa bilimci
Tabiatın çeşitli özellikleri üzerinde çalışan, araştırma yapan, tabiatçı
doğa bilimcilik
Doğa bilimcisinin işi, uğraşısı
doğa bilimleri
Tabiat bilimleri, olayları ve yasaları olan fizik, kimya, gök bilimi gibi bilimler
doğa dışı
Doğaya aykırı, tabiata aykırı, gayritabiî
doğa yasası
Doğa olaylarının bağlı olduğu yasa
doğa ötesi
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
doğa ötesi
Akıl ve sezgiyle elde edilen ilk ilkeleri veya mutlak bilgiyi konu alan felsefe, fizik ötesi, metafizik
doğa ötesi
Bu felsefeyle ilgili olan
doğa