yerküre

listen to the pronunciation of yerküre
Türkçe - İngilizce
earth

The earth is one of the planets. - Yerküre gezegenlerden bir tanesidir.

sphere
clay
globe (model of the planet earth)
the earth, the planet earth
terra
terrestrial globe
globe

July is climatologically the globe's warmest month of the year. - Temmuz ayı iklimbilimsel olarak yerkürede yılın en sıcak ayıdır.

(Jeoloji) terrasphere
geosphere
yerküre parçası
massif
Türkçe - Türkçe
Yer yuvarlağı
yerküre