to go on stubbornly or resolutely

listen to the pronunciation of to go on stubbornly or resolutely
İngilizce - Türkçe

to go on stubbornly or resolutely teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

persist
ısrar etmek

Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir. - To err is human, but to persist in error is diabolical.

persist
üstelemek
persist
sürüp gitmek
persist
israr etmek
persist
üzerine düşmek
persist
vazgeçmemek
persist
devamlı olarak
persist
sürmek
persist
devam etmek
persist
ısrar et

O, orjinal planını başarıyla tamamlamakta ısrar etti. - He persisted in accomplishing his original plan.

Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir. - To err is human, but to persist in error is diabolical.

persist
(fiil) sürmek, devam etmek, sürdürmek, ısrar etmek, sebat etmek, inat etmek
persist
{f} in -de ısrar etmek, -de ayak diremek, -de inat etmek
persist
devamlı

Burada devamlı bir ağrı var. - I have a persistent pain here.

persist
{f} sebat etmek
persist
{f} inat etmek
persist
persistent ısrar eden
persist
persistencei sebat
persist
üzerinde durarak
persist
üzerinde durmak
İngilizce - İngilizce
persist
to go on stubbornly or resolutely

  Heceleme

  to go on stub·born·ly or res·o·lute·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  tı gō ôn stʌbırnli ır resılutli

  Telaffuz

  /tə ˈgō ˈôn ˈstəbərnlē ər ˈresəˌlo͞otlē/ /tə ˈɡoʊ ˈɔːn ˈstʌbɜrnliː ɜr ˈrɛsəˌluːtliː/

  Günün kelimesi

  gargoyle