to give birth

listen to the pronunciation of to give birth
İngilizce - Türkçe
doğurmayı
{f} doğurmak

Birçok ebe geleceğe doğurmak için gereklidir. - Many midwives are needed in order to give birth to the future.

Bu gerçek bir hikaye. Bir kadın, doğurmak için ünlü bir kadın-doğum kliniğine yatırıldı. - This is a true story. A woman was admitted to a reputed obstetrics clinic to give birth.

bear
{f} taşımak

O, büyük sinema güzelliklerinden biri olan Ingrid Bergman'a şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır, - She bears a striking resemblance to Ingrid Bergman, one of the great cinema beauties.

O, Marilyn Monroe'ya acayip bir benzerlik taşımaktadır. - She bears an uncanny resemblance to Marilyn Monroe.

bear
{i} ayı

Ben çocukken, komşuları korkutmak için bir evcil kahverengi ayım olsun istedim. - When I was little, I wanted to have a pet brown bear to scare my neighbors.

Bir ayı ağaca tırmanabilir. - A bear can climb a tree.

bear
ayıya benzer hayvan
bear
doğurmak, dünyaya getirmek
bear
{f} (bore/eski bare, borne)
bear
borsada fiyatlar düşecek ümidiyle ilerde alacağı tahvil ve senetleri evvelden satan kimse
give birth
doğum yapmak

Eğer gerçekten aile değerlerine önem veren bir milletsek, çoğu kadının doğum yapmak için ücretli izin bile alamadığı gerçeğine katlanmazdık. - If we’re truly a nation of family values, we wouldn’t put up with the fact that many women can’t even get a paid day off to give birth.

give birth
kurtulmak
bear
{f} sineye çekmek

Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

bear
aklında olmak
bear
vurguncu
bear
uygun olmak
give birth
doğur

Sen evde mi yoksa doğumevinde mi doğurdun? - Did you give birth at home or at a maternity hospital?

Bu gerçek bir hikaye. Bir kadın, doğurmak için ünlü bir kadın-doğum kliniğine yatırıldı. - This is a true story. A woman was admitted to a reputed obstetrics clinic to give birth.

bear
(Finans) Borsa spekülatörü
bear
{f} dişini sıkmak
bear
{f} borsa fiyatlarını düşürmek
bear
spekülatör,v.taşı: n.ayı
bear
{f} hazmetmek
bear
{f} spekülasyon yapmak
bear
(fiil) taşımak; katlanmak, çekmek, sineye çekmek, üstlenmek, gütmek (kin), hazmetmek, dişini sıkmak; götürmek, getirmek, vermek, dönmek; değmek, sapmak, yönelmek; spekülasyon yapmak, borsa fiyatlarını düşürmek; duymak (sevgi); doğurmak
bear
{f} getirmek
bear
{f} götürmek
bear
{f} taşımak; kaldırmak: It won't bear your weight. Senin ağırlığını kaldırmaz. They have the right to bear arms
give birth
(fiil) doğurmak
to give birth to
vermek
İngilizce - İngilizce
calve
pig
bring forth

Queen Anne Boleyn brought forth daughters but no male heir.

deliver

she delivered a baby boy yesterday.

To become the female parent of

She gave birth to a beautiful baby girl.

To release live offspring from the body into the environment

It was clear that she was about to give birth.

To become the source of

Einstein gave birth to a famous equation relating energy to mass.

whelp

The bitch whelped.

{f} bear
To give birth to
have
give birth
create or produce an idea; "Marx and Engels gave birth to communism"
give birth
create or produce an idea; "Marx and Engels gave birth to communism
give birth
{f} bear a child
give birth
give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
to give birth

  Türkçe nasıl söylenir

  tı gîv bırth

  Telaffuz

  /tə ˈgəv ˈbərᴛʜ/ /tə ˈɡɪv ˈbɜrθ/

  Etimoloji

  [ t&, tu, 'tü ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English tO; akin to Old High German zuo to, Latin donec as long as, until.

  Videolar

  ... that they give birth to me and I give birth to them, and the ...

  Günün kelimesi

  ithyphallic