to gain, get, acquire, procure, prevail

listen to the pronunciation of to gain, get, acquire, procure, prevail
İngilizce - Türkçe

to gain, get, acquire, procure, prevail teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

obtain
{f} elde etmek

Onu elde etmek kolaydı. - It was easy to obtain.

obtain
{f} edinmek
obtain
almak

Size matematiksel bilimlerde eğitim almak için bir şans sunuyoruz. - We offer you the chance to obtain training in mathematical sciences.

Bu binaya girmek için yetkililerin onayını almak gereklidir. - It is necessary to obtain the sanction of the authorities to enter this building.

obtain
{f} süregelmek
obtain
bulunabilir
obtain
kavuşmak
obtain
sağlamak
obtain
elde et

Perry ondan değerli bilgiler elde etti. - Perry obtained precious information from him.

Bu parçaları elde etmesi oldukça zordur. - These items are rather hard to obtain.

obtain
kazanılabilir
obtain
{f} elde etmek, almak, edinmek, sağlamak, ele geçirmek
obtain
(fiil) sağlamak, elde etmek, edinmek, kazanmak, varlığını sürdürmek, süregelmek, var olmak, geçerli olmak, bulmak
obtain
âdet olmak
obtain
{f} geçerli olmak
obtain
{f} kazanmak
obtain
{f} varlığını sürdürmek
obtain
varol/elde et
obtain
{f} var olmak
obtain
obtainment elde etme
İngilizce - İngilizce
{v} obtain
to gain, get, acquire, procure, prevail