to gain, get, acquire, procure, prevail

listen to the pronunciation of to gain, get, acquire, procure, prevail
Englisch - Türkisch

Definition von to gain, get, acquire, procure, prevail im Englisch Türkisch wörterbuch

obtain
{f} elde etmek

Onu elde etmek kolaydı. - It was easy to obtain.

obtain
{f} edinmek
obtain
almak

Bu binaya girmek için yetkililerin onayını almak gereklidir. - It is necessary to obtain the sanction of the authorities to enter this building.

Avustralya'da ocak ayında esnaf hizmetini almak mümkün değildir. Onların hepsi tatildedirler. - It is impossible to obtain the services of a tradesman in January in Australia. They are all on holiday.

obtain
{f} süregelmek
obtain
bulunabilir
obtain
kavuşmak
obtain
sağlamak
obtain
elde et

Bu resmi nasıl elde ettiniz? - How did you obtain this painting?

Bu parçaları elde etmesi oldukça zordur. - These items are rather hard to obtain.

obtain
kazanılabilir
obtain
{f} elde etmek, almak, edinmek, sağlamak, ele geçirmek
obtain
(fiil) sağlamak, elde etmek, edinmek, kazanmak, varlığını sürdürmek, süregelmek, var olmak, geçerli olmak, bulmak
obtain
âdet olmak
obtain
{f} geçerli olmak
obtain
{f} kazanmak
obtain
{f} varlığını sürdürmek
obtain
varol/elde et
obtain
{f} var olmak
obtain
obtainment elde etme
Englisch - Englisch
{v} obtain
to gain, get, acquire, procure, prevail
Favoriten