to fold compactly

listen to the pronunciation of to fold compactly
İngilizce - Türkçe

to fold compactly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

collapse
yığılmak
collapse
{i} çöküş

Haber tamamen Rusya'nın çöküşü hakkında idi. - The news was all about the collapse of the Soviet Union.

Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle ​​sona erdi. - The Cold War ended with the collapse of the Soviet Union.

collapse
(to) daraltmak
collapse
güçten düşmek
collapse
(Bilgisayar) daralt
collapse
bunalım
collapse
başarısızlığa uğramak
collapse
düşmek
collapse
bayılmak
collapse
yıkılma

Eski köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. - The old bridge is in danger of collapse.

collapse
çök

Haber tamamen Rusya'nın çöküşü hakkında idi. - The news was all about the collapse of the Soviet Union.

Dün depremden dolayı, Japonya'da çok sayıda bina çöktü. - A lot of buildings collapsed in Japan due to the earthquake yesterday.

collapse
{f} başarısız olmak
collapse
{i} kolaps
collapse
{i} suya düşme
collapse
{f} suya düşmek
collapse
(Tıp) Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi
collapse
çökertmek
collapse
(Biyoloji) kollaps
collapse
{f} cesaretini yitirmek
İngilizce - İngilizce
collapse
to fold compactly