to divide itself into separate pieces or substances

listen to the pronunciation of to divide itself into separate pieces or substances
İngilizce - Türkçe

to divide itself into separate pieces or substances teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

separate
ayırmak

Telleri ayırmak zorunda kalacağız. - We'll have to separate the wires.

Doğru ile yanlışı ayırmak her zaman kolay değildir. - It is not always easy to separate right from wrong.

separate
ayrı

Tek yazılması gereken iki kelimeyi, iki ayrı kelime olarak yazmak Norveç'te büyük bir problemdir. - Writing two separate words when it should be written as one is a big problem in Norway.

Onların her biri ayrı ayrı ödedi. - They each paid separately.

separate
{f} ayırt etmek
separate
{f} ayrıştırmak
separate
ayrılma

Kırk yıllık evliliklerinin ardından ayrılmak istiyorlar. - They want to separate after 40 years of marriage.

Tom bana ebeveynlerimin ayrılmadan önce ne kadar süredir evli olduklarını sordu. - Tom asked me how long my parents had been married before they separated.

separate
{f} ayrı yaşamak
separate
(Kanun) bölünmüş
separate
{f} ayır

Dili kültürden ayıramazsınız. - You can't separate language from culture.

Siyaseti dinden ayırmalıyız. - We must separate politics from religion.

separate
(karı koca) ayrı yaşamak
separate
ayırma işareti
separate
ayırma

Manş denizi İngiltere'yi ve Fransa'yı ayırmaktadır. - The English Channel separates England and France.

Doğru ile yanlışı ayırmak her zaman kolay değildir. - It is not always easy to separate right from wrong.

separate
{f} dağılmak
separate
separately ayrı ayr
separate
tefrik olunmak
separate
(fiil) ayırmak, bölmek, dağılmak, ayırt etmek, ayrıştırmak, kaymağını almak, ayrılmak, ayrı yaşamak, ayrışmak, kopmak, çıkmak
separate
{s} tek başına olan
separate
(Askeri) AYIRMAK, BÖLMEK: Bir şeyi başka bir şeyden ayırmak
separate
{s} ayrı, ayrılmış
İngilizce - İngilizce
separate
to divide itself into separate pieces or substances

  Heceleme

  to di·vide it·self in·to sep·a·rate pieces or substances

  Türkçe nasıl söylenir

  tı dîvayd îtself întı seprıt pisız ır sʌbstınsız

  Telaffuz

  /tə dəˈvīd ətˈself əntə ˈseprət ˈpēsəz ər ˈsəbstənsəz/ /tə dɪˈvaɪd ɪtˈsɛlf ɪntə ˈsɛprət ˈpiːsəz ɜr ˈsʌbstənsəz/

  Günün kelimesi

  nuptial