to creep slily, lurk about

listen to the pronunciation of to creep slily, lurk about
İngilizce - Türkçe

to creep slily, lurk about teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sneak
{f} gizlice girmek
sneak
{f} sessizce sokulmak
sneak
süzülmek
sneak
(çaktırmadan bakış) atmak
sneak
{i} sinsi

İnsanlar seni hiç sinsi olmakla suçlar mı? - Do people ever accuse you of being sneaky?

Tom odadan sinsice çıkarken yakalandı. - Tom was caught sneaking out of the room.

sneak
gammaz
sneak
muhbir
sneak
{f} sessizce sokul

Tom Mary'nin odaya sessizce sokulduğunu gören tek kişiydi. - Tom was the only one who saw Mary sneak into the room.

sneak
sinsice/gizlice ilerlemek
sneak
şikâyet etmek
sneak
Gizlice: "A sneak preview."
sneak
sinsice hareket etmek
sneak
{f} gammazlamak
sneak
sneak off sıvışmak
sneak
{i} ispiyon
sneak
sürünerek yavaşça ve gizlice savuşmak veya sokulmak
sneak
sneak boat avcıların kullandığı dibi düz ufak kayık
sneak
{f} yürütmek
sneak
{i} alçak
sneak
{f} ispiyonlamak
İngilizce - İngilizce
{v} sneak
to creep slily, lurk about