gammazlamak

listen to the pronunciation of gammazlamak
Türkçe - İngilizce
to inform on, tell on, squeal on, sneak on, or tattle on (someone) to (someone else)
sneak
to backbite
shop
to inform (on), to tell on, to report on, to tell tales (about), to squeal, to snitch
peach
inform against
to tell tales about, tattle on
delate
inform
(Dilbilim) peach on
inform on
report on
tell on
tattle
inform agains
stool
Gammazlama
whistle-blowing
gammazlama
{i} delation
Türkçe - Türkçe
Birinin yaptığı işi, söylediği sözü yermek, kötülemek, birisini yerip çekiştirmek, kovlamak
gammazlama
Gammazlamak işi, kovlama
gammazlamak